'Ongeveer 3.200 huishoudens zijn inmiddels bereikt met de noodhulp die bestaat uit voedsel, waterzuiveringstabletten en dekzeilen voor onderdak. De situatie begint zich langzaam maar zeker te herstellen. Op veel plekken in het getroffen gebied zijn de tentenkampen enorm toegenomen, maar we zien dat in Gorgette de eerste mensen weer terugkeren naar hun eigen huis en beginnen met de herstelwerkzaamheden.

Helaas zijn veel gewassen door de aardbeving vernietigd en om de bevolking in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien, heeft World Renew inmiddels een tweede voorraad met zaaigoed uitgedeeld.’

De situatie in Haïti blijft zorgelijk: door de onveiligheid heerst complete chaos en daarbij is de regering niet of nauwelijks in staat om in te grijpen.

Onveiligheid

`De noodhulpverlening gaat dus op zich naar wens, maar de situatie in Haïti blijft zorgelijk. Een groot probleem is de heersende onveiligheid in Haïti. De toenemende ontevredenheid en de aanwezige corruptie zijn een voedingsbodem voor jongeren om zich aan te sluiten bij straatbendes en om naar wapens te grijpen. Er heerst complete chaos en daarbij is de regering niet of nauwelijks in staat om in te grijpen.

Een paar maanden geleden werd een vrouw van een hooggeplaatste ambtenaar ontvoerd, en onlangs werden een predikant en twee gemeenteleden gekidnapt. De predikant werd daarbij neergeschoten en wat zijn situatie is, is onduidelijk.’

Wederopbouw

`De klappen die Haïti keer op keer te verduren krijgt, laten diepe sporen achter in de levens van de mensen. Ook in Gorgette en Lescave zijn er doden te betreuren. Er is verdriet, angst en onzekerheid. Als Tearfund Nederland willen wij via onze programma’s hen helpen. Dat betekent dat er naast wederopbouw ook ruimte moet zijn voor traumaverwerking. Beide aspecten zullen de komende maanden ook meer accent krijgen in onze hulpverlening.’

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Dat doen we bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, Oekraïne de Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid-Soedan, Madagaskar, Syrië, Bangladesh en Haïti. Het aantal klimaatrampen en conflicten in de wereld neemt toe, waardoor steeds meer mensen vluchten en ontheemd raken. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.
Gerelateerde content
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
23 augustus 2021

Haïti: het belang van noodhulp

De aardbeving van Haïti van zaterdag 14 augustus had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het centrum van de [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
20 augustus 2021

Update noodhulp Haïti

Direct nadat de aardbeving in Haïti plaats had gevonden, is Tearfund in actie gekomen een heeft vanuit het noodhulpfonds [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
27 augustus 2021

Noodhulp in Haïti - na de aardbeving

Zaterdag 14 augustus heeft in het zuidwesten van Haïti op ongeveer 120 kilometer van de hoofdstad Port-au-Prince een [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Verhaal
Lees meer
16 augustus 2021

Eerste verhalen slachtoffers aardbeving Haïti

Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden overledenen, gewonden en vermisten. [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
15 augustus 2021

Haïti getroffen door zware aardbeving

Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 2.200 doden gevallen, 12.268 mensen [...]
Lees meer