Straatbendes

De situatie is ernstig. Dr. Hubert Morquette is arts en voorzitter van onze partner FCL in Haïti. Samen met zijn vrouw runt hij een privé ziekenhuis. Hij bericht ons: “Nog nooit in de geschiedenis heeft ons land zo’n grote ramp meegemaakt, terwijl straatbendes zo dominant aanwezig zijn. Ze beheersen hele gebieden, blokkeren wegen, voorkomen transporten en leggen langzaam maar zeker de economie plat.” Lees hier meer over hoe onze partner World Renew ondanks deze situatie toch de slachtoffers weet te bereiken.

Hulpverlening

Tearfund is werkzaam in Gorgette en Lescave, twee gebieden die 40-50 km van het epicentrum liggen. Via onze lokale partner World Renew konden we snel reageren met het bieden van hulp aan de slachtoffers. Vanuit onze achterban ontvingen we ruim € 350.000 aan fondsen. Een groot deel van dit bedrag is besteed aan voedselpakketten, schoon drinkwater en tentzeilen. In oktober berichtten we al wat eerste, mooie resultaten. Het overige gedeelte van het bedrag zal worden besteed aan wederopbouw.

Veerkracht

Via World Renew ontvingen we een verhaal van veerkracht. Het is het verhaal van Dasni Cleomene, een van de deelnemers van een lopend project van Tearfund in Gorgette. Dasni is getrouwd met Deleste en samen hebben ze een zoon. Ze heeft een fruithandel en haar man verbouwt yams, maïs en bonen. De aardbeving heeft het huis van haar gezin verwoest. Via noodhulp ontvingen zij o.a. een dekzeil en een voedingspakket. Daarnaast kon Dasni vanuit het spaarkapitaal van de zelfhulpgroep opnieuw een lening afsluiten om haar fruithandel weer op te starten. Ze is vastberaden deze lening binnen vijf maanden af te betalen zodat ook andere groepsleden de kans krijgen om beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dasni vertelt: "Voordat ik lid werd van de zelfhulpgroep leende ik geld bij een instantie waar ik wel 10% rente moest betalen. Na de training die we als groep ontvingen, realiseerden we ons dat wanneer we als groepsleden samen gingen sparen, we vanuit dat gezamenlijk kapitaal elkaar vervolgens leningen konden verstrekken tegen een veel lagere rente. Mijn fruithandel kon ik hiermee uitbreiden wat voor een beter inkomen zorgde.

De noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving is de afgelopen maanden doorgegaan en momenteel zijn we bezig met het opstarten van projecten gericht op traumaverwerking en  wederopbouw, zoals verbetering van de drinkwatervoorzieningen.

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.