De grote uitdaging ligt nu bij de kerk om deze thematiek een plek te geven en daarover juist ook met de jongeren in gesprek te gaan.

Zorgen over klimaatverandering, milieuvervuiling en oorlog/conflict zijn het sterkst toegenomen. De minste zorgen hebben jongeren over het behoud van de Nederlandse cultuur. Cornelis de Schipper, Tearfund Nederland: “Tweederde van jongeren vindt het belangrijk dat christenen in actie komen, maar bijna de helft vindt dat de eigen kerk momenteel onvoldoende actie onderneemt. De komende periode gaan we dan ook graag in gesprek met kerken om te kijken welke rol kerkleiders hierin kunnen spelen.”

Het belangrijkste doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de perceptie van christelijke jongeren op de toekomst, specifiek ten aanzien van de oorzaken van klimaatverandering en milieuvervuiling en de rol van de Nederlandse kerk. Harmen Niemeijer, Micha Nederland: “We zien dat jongeren opstaan tegen onrecht koppelen aan hun geloof en dat klimaatverandering op dit moment de grootste zorg is. De grote uitdaging ligt nu bij de kerk om deze thematiek een plek te geven en daarover juist ook met de jongeren in gesprek te gaan, en ze ruimte te bieden. Een grote uitdaging, maar o zo nodig.” Hij vertelt er meer over in de podcast Deze Week van EO en ND. Beluister 'm hier.

Om meer inzicht te krijgen in wat de jongeren missen in hun kerk om geïnspireerd te worden, wordt er in januari een verdiepend vervolgonderzoek gedaan. Hierbij voeren jongeren en kerkleiders in een focusgroep discussie. In februari verschijnen hiervan de resultaten.

Wil je het onderzoeksrapport ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@tearfund.nl.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Vrouwen aan het werk in een veld
Verhaal
Lees meer
1 september 2020

Ontwikkelingswerk en duurzaamheid: Herstel van de schepping

Waarom heeft ontwikkelingswerk ook alles te maken met het streven naar duurzaamheid en herstel van de schepping? Cornelis de [...]
Lees meer
Klimaatverandering droogte
Verhaal
Lees meer
22 november 2021

De klimaattop in Glasgow: wat heeft het opgeleverd?

‘De klimaatgesprekken van de Verenigde Naties hebben gezorgd voor een heel aantal stappen in de goede richting, maar er is [...]
Lees meer
Maarten Bakker.
Verhaal
Lees meer
9 november 2021

Maarten Bakker maakt zijn kerk groener:‘Ik geloof in de kracht van de eerste stap’

Uitdelen. Dat is wat Maarten Bakker het liefste doet. Daarom deelt hij graag de opgedane kennis in zijn werk, met de [...]
Lees meer
Save the planet klimaatprotest.jpg
Verhaal
Lees meer
2 november 2021

Maak internationaal klimaatbeleid ‘religieuzer’

Meer dan tachtig procent van de wereldbevolking laat zich in denken en doen beïnvloeden door een religieuze overtuiging. [...]
Lees meer
Demonsteren
Verhaal
Lees meer
3 november 2021

Heeft demonsteren zin? Deze voorbeelden laten het zien.

In Nederland maken we steeds vaker gebruik van het recht om te demonstreren. Zo gaan mensen onder meer de straat op om hun [...]
Lees meer