Klimaatverandering komt volgens Reinier overal op aarde voor. Niet alleen hier in Nederland, maar ook op plekken waar mensen zich niet goed kunnen weren tegen de extremere weersomstandigheden. Zo legt hij uit dat de klimaatproblemen vooral in het westen worden veroorzaakt, maar dat boeren in arme landen de grootste klappen moeten opvangen. ‘Als het in de zomers te droog wordt, maken wij gebruik van irrigatie. Boeren in Oeganda of Zimbabwe hebben die luxe niet en verliezen dan de oogst en daarmee hun inkomen.’ Een land waar de gevolgen van klimaatverandering recentelijk nog goed zichtbaar waren, is Honduras. Het land werd in het najaar van 2020 getroffen door twee zware orkanen. ‘Honduras was al een extreem arm land, maar deze natuurrampen waren de genadeklap. Het kleine beetje dat deze mensen hadden zijn ze nu ook kwijtgeraakt. Blijven is voor velen geen optie dus is er een massale emigratietrek naar de Verenigde Staten ontstaan. Het is logisch dat deze mensen hun land verlaten, want door de verwoestende orkanen zijn ze van huis en haard ontheemd.’

Samen de klok terugdraaien

Reinier wil de focus niet alleen maar leggen op rampscenario’s. Daar krijg je mensen niet mee in beweging. Hij legt liever de nadruk op praktische en haalbare oplossingen. ‘We hebben de kennis en middelen om de klimaatklok die nu op vijf over twaalf staat, terug te zetten naar vijf voor twaalf. Maar dan is het wel van belang dat de hele wereldbevolking de handen ineenslaat.’

Met heel veel kleine vingers kunnen we samen een enorme vuist maken

Hoe kunnen we nu echt iets tegen klimaatverandering doen? Ook Reinier vindt het logisch dat veel mensen en organisaties niet goed weten wat zij op kleine schaal aan zo’n groot wereldprobleem kunnen veranderen. ‘Toch is dat hetzelfde als zeggen: waarom zou je één kind in Afrika helpen door middel van een sponsoractie, terwijl er nog zoveel meer kinderen hulp nodig hebben?’ Reinier hoopt dat we omdenken. ‘Je kunt zoveel meer dan je denkt. Voor dat ene kind maak je met een sponsoractie namelijk een wereld van verschil en zo moet je ook naar het klimaatprobleem kijken. Jij kunt kleine dingen doen die lokaal een beetje invloed hebben. Als je hier vervolgens anderen ook in stimuleert, enthousiasmeert en mee in beweging brengt, ben je weer een stapje verder.’

Het verkleinen van je ecologische voetafdruk kan met kleine, simpele stapjes. Als voorbeelden noemt Reinier vaker de fiets pakken en de auto laten staan, duurzame energie kopen, spullen delen en meer vegetarisch eten. ‘Met heel veel kleine vingers kunnen we samen een enorme vuist maken.’

Als christen strijden voor het klimaat

Hij is zich altijd bewust geweest van de schoonheid van de natuur en de wonderlijke soortenrijkdom van planten en dieren, maar zijn geloof geeft een diepere dimensie. ‘Ik zie met hoeveel wijsheid en gevoel voor schoonheid God de aarde heeft gemaakt. Je kunt als christen de schepper, God, niet belijden en tegelijktijdig Zijn schepping vertrappen.’ Volgens Reinier zijn wij op deze planeet gezet met een specifieke opdracht. ‘Wij hebben de opdracht om rentmeester te zijn. Ik vind rentmeesterschap een veel mooier woord dan duurzaamheid. Duurzaamheid is nu zo’n platgelopen begrip en het woord duurzaam wordt vaak geassocieerd met ‘duur’. Bij rentmeesterschap draait het om zorg. Net als dat jij voor je eigen tuin zorgt en voor dat beetje waar jij verantwoordelijkheid voor draagt, zorg je er ook voor dat we de aarde mooier, beter of schoner doorgeven aan de volgende generatie. Ik denk dat je als christen vooral geloofwaardig bent als je een goede rentmeester bent. Rentmeesterschap is een opdracht van boven.

Kom in beweging voor Gods schepping

Wil jij ook in beweging komen voor Gods schepping, maar kun je nog wel wat inspiratie gebruiken? Op 28 en 29 mei vindt GroenGelovig weer plaats, hét grootste christelijke evenement rondom duurzaamheid in Nederland. Tijdens een interactieve online bijeenkomst denken we samen met interessante sprekers zoals Ruth Valerio en Bettelies Westerbeek na over hoe we herstel en recht kunnen brengen aan Gods schepping. Op zaterdag stel je je eigen programma samen en volg je verschillende - door jou gekozen - webinars. Ben jij erbij?

Meer info en tickets

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons. Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.