Het is belangrijk om te blijven reflecteren op je eigen vooroordelen

Van aanname tot gesprek

Religieuze organisaties spelen van oudsher een belangrijke rol als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Helaas wordt de samenwerking tussen religieuze en niet-religieuze ontwikkelingsactoren lang niet altijd overwogen. Vooroordelen en aannames van beide kanten vormen vaak een belemmering. Voor een succesvolle samenwerking zijn dan ook, zo staat in het rapport, een aantal zaken van belang.

Het gaat erom dat we blijven zoeken naar wederzijds begrip en gesprek tussen religieuze en niet-religieuze organisaties. Daarnaast is ook de erkenning van bestaande barrières en verschillen in wereldbeeld, benadering en doelstellingen erg belangrijk. De onderzoekers van The broker vulden hierbij aan: ‘Het is belangrijk om te blijven reflecteren op je eigen vooroordelen en hierover te delen. Samenwerking is uiteindelijk alleen mogelijk als je het gesprek aangaat.’

Afbeelding
DRC Hannah Maule-ffinch (vierkant)

Democratische Republiek Congo (DRC): een voorbeeld uit de praktijk

Onderdeel van het onderzoekstraject zijn drie verschillende case studies. Deze case studies illustreren hoe op geloof gebaseerde ontwikkelingsprogramma’s uitwerking hebben op de betrokken gemeenschappen. Eén van de case studies richt zich op het Transforming Masculinities -programma van Tearfund in de Democratische Republiek Congo (DRC). Kerken dragen in de programma bij aan de promotie van gendergelijkheid en het tegengaan van seksueel geweld. In de uitwerking van deze case study komt onder andere naar voren dat, dankzij de betrokkenheid en het brede netwerk van kerken, ook de meest kwetsbaren uit de regio konden worden bereikt.

We moeten de schaamte voorbij

Niet in een hokje te plaatsen

Het rapport laat zien dat er een holistische visie nodig is. Als religieuze organisatie laten we ons niet graag in een hokje plaatsen. Wij zijn er van overtuigd dat ook Tearfund, juíst op de thema’s waar dat niet van ons wordt verwacht (o.a. gendergelijkheid), effectieve hulp kunnen bieden. De case study uit de DRC laat dit zien.

Aan het eind van de presentatie van het rapport was er ruimte voor reflectie. De volgende bijdrage vat onze kijk op de toekomst mooi samen. ‘We moeten de schaamte voorbij. We hoeven de boodschap die dit rapport met zich mee brengt niet te verstoppen. Laten we hier nóg vaker het gesprek over aangaan.’

De achtergrond

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Prisma (vereniging van Nederlandse christelijke NGO’s, gericht op internationale ontwikkelingssamenwerking) en vier van haar lidorganisaties: Woord en Daad, Dorcas, World Vision en Tearfund. Samen met deze organisaties is Tearfund  ervan overtuigd dat religie een belangrijke rol speelt in het streven naar duurzame ontwikkeling en vooruitgang wereldwijd. Wanneer die kans er ligt gaan wij graag het gesprek hierover aan met andere ontwikkelingsorganisaties (religieus en niet-religieus) en de overheid.

A Synthesis Report - Working With Faith-Based Actors for Development
(1 MB)
Downloaden
Case Study Of The Programme Engaging Faith Leaders and Communities in the DRC
(3 MB)
Downloaden
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.
Gerelateerde content
Groep vrouwen in Democratische Republiek Congo (DRC)
Project
Lees meer
Democratische Republiek Congo
Afbeelding
Kerk & Community
Afbeelding
Gerechtigheid

Kerken pleiten voor een einde aan seksueel geweld

Dit project richt zich op grondoorzaken van geweld tegen vrouwen. [...]
Lees meer
Vrouw Congo, Ituri
Verhaal
Lees meer
25 november 2021

'Het is belangrijk dat kerkleiders en rolmodellen zich publiekelijk uitspreken tegen geweld'

Vandaag start de ‘16 Days of Activism against Gender-based Violence’, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht [...]
Lees meer
Interreligieuze samenwerking
Verhaal
Lees meer
29 April 2021

Religie als ‘motor van verandering’ voor meer vrede en gelijkheid

Religieuze gemeenschappen kunnen een motor van verandering in de samenleving zijn, onder meer door geweld en [...]
Lees meer
Vrouwen DRC, Ituri
Verhaal
Lees meer
14 februari 2022

Sata Bongoy: 'Een gemeenschap geld toeschuiven werkt niet. Hen in staat stellen te handelen wel.'

Wat doe je als de machtsverhoudingen binnen een gemeenschap zo scheef zijn dat ze geweld legitimeren? In de Democratische [...]
Lees meer
Save the planet klimaatprotest.jpg
Verhaal
Lees meer
2 november 2021

Maak internationaal klimaatbeleid ‘religieuzer’

Meer dan tachtig procent van de wereldbevolking laat zich in denken en doen beïnvloeden door een religieuze overtuiging. [...]
Lees meer