Wij willen laten zien dat er binnen geloofsgemeenschappen bruggenbouwers zijn

Binnen het JISRA-programma werken de organisaties samen met lokale geloofsgemeenschappen en andere partners in zeven landen: Ethiopië, Indonesië, Irak, Kenia, Mali, Nigeria en Oeganda. Het programma richt zich op het ondersteunen van deze geloofsgemeenschappen in hun maatschappelijke rol en hun mogelijkheden om bij te dragen aan het bevorderen van de vrijheid van godsdienst en het tegengaan van geweld en discriminatie.Het streven is steeds om dat zoveel mogelijk te doen door interreligieuze coalities te sluiten en daarmee te laten zien dat verschillende religieuze tradities elkaar kunnen vinden in hun visie op een betere en rechtvaardigere samenleving. 

Bruggenbouwers

Ephraim Tsegay, directeur voor Tearfund in Ethiopië is verheugd over het programma: ‘Religieuze actoren spelen een belangrijke rol in lokale gemeenschappen. Dit partnerschap zal ons helpen religieuze actoren verder te versterken en te ondersteunen en te pleiten voor een duurzame en zinvolle dialoog en verandering op alle niveaus van de samenleving.’Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie: 'Jisr is het Arabische woord voor brug en staat daarmee symbool voor de verbinding die wij willen maken tussen verschillende religieuze gemeenschappen. Veel mensen associëren godsdienst met onderscheid maken: tussen gelovigen en anders- of niet-gelovigen, tussen generaties, tussen mannen en vrouwen. Wij willen laten zien dat er binnen geloofsgemeenschappen ook veel bruggenbouwers te vinden zijn die onderlinge verschillen niet verdoezelen, maar eensgezind optrekken tegen religieus extremisme en alle vormen van discriminatie.'

Urgentie

Met de steun voor het JISRA-programma onderkent de Nederlandse overheid dat religieuze overtuigingen en gemeenschappen een belangrijke rol spelen in het leven van mensen over de hele wereld. Naar schatting 84% van de wereldbevolking is aangesloten bij een geloofsgemeenschap.Tegelijk staat in grote delen van de wereld de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging onder druk. Volgens onderzoek leeft zo’n 57%* van de wereldbevolking in een land waar in meer of mindere mate de vrijheid van godsdienst wordt beperkt of sprake is van discriminatie van of geweld tegen religieuze minderheden.Verbetering komt slechts mondjesmaat tot stand, waarbij het opvalt dat naast landen waar vooruitgang wordt geboekt om dit mensenrecht te respecteren, in andere landen juist een verslechtering plaatsvindt.De Nederlandse regering onderstreept het belang van het beschermen en bevorderen van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Opgedane ervaringen vanuit het JISRA-programma zullen worden meegenomen in de analyses van de diplomatieke posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo komt er steeds meer aandacht in het Nederlandse buitenlandbeleid voor het belang en functioneren van religies in samenlevingen.

Foto: Mensen met een Missie

Waarom werkt Tearfund aan interreligieuze samenwerking?

Tearfund gelooft in de kracht van samenwerken, en in het potentieel van de lokale kerk om een positief verschil te maken. Bij het bouwen aan een vreedzame samenleving in landen waar religie één van de breuklijnen vormt, is het essentieel om bruggen te slaan tussen verschillende religieuze groepen. Vaak wordt religie gezien als bron van conflict en verdeeldheid. Maar wij zien en ervaren ook de kracht van religie als bron van verbinding, compassie, verandering, vrede, en verbroedering.

* In totaal telt de United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) in haar jaarverslag over 2020 29 landen waarin de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging (zwaar) onder druk staat, waaronder 14 landen die zich volgens USCIRF schuldig maken aan voortdurende en grove schendingen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien een beperkt aantal landen, maar gemeten naar de totale bevolking gaat het om 3,62 miljard inwoners of bijna de helft van de wereldbevolking. Samen met de 15 landen die in een iets lichtere categorie vallen, heeft 57% van de wereldbevolking te maken met regimes waarin de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging niet of gebrekkig functioneert.

Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.
Gerelateerde content
Twee Indiase vrouwen met manden op hun hoofd. Foto: Jose Aragones / Pexels
Verhaal
Lees meer
6 februari 2021

‘Bruggen bouwen kun je niet alleen’

Tearfund Nederland werkt niet alleen samen met christelijke organisaties, maar ook met organisaties uit andere religieuze [...]
Lees meer
Mensen bij een waterput in Nigeria
Verhaal
Lees meer
30 januari 2021

Moslims en christenen stappen samen uit de cirkel van angst in Nigeria

Is het niet veel te gevaarlijk om over de weg van Abudja naar Jos te rijden? Nigeria is toch het land van ontvoeringen en [...]
Lees meer
Conflict Midden-Oosten
Blog
Lees meer
8 januari 2024

'Verhalen en beelden met elkaar blijven delen'

Agnes Schaafsma is adviseur vredesopbouw bij Tearfund. Vanwege die rol vroeg haar omgeving de afgelopen weken hoe zij [...]
Lees meer
Vulkaan Bromo op Java
Blog
Lees meer
18 november 2023

Religie gaat niet over vechten, het gaat over vrede

Religie is een bron voor conflicten en een te gevoelig onderwerp dat je maar beter kan vermijden? Collega Matthijs van [...]
Lees meer