Het is bijna een week na de vulkaanuitbarsting in het Oosten van DRC. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

‘Op maandag is het team van Tearfund medewerkers meteen om de tafel gegaan om met andere organisaties af te stemmen welke hulp nodig is. Door de vulkaanuitbarsting op zaterdag verloren 4500 huishoudens hun huizen en bezittingen. Er werd vrijwel direct duidelijk dat watertanks zijn beschadigd en 550.000 mensen in Goma geen toegang hadden tot schoon water. Omdat Tearfund veel expertise heeft op het gebied van water en sanitatie, zijn wij betrokken bij WASH projecten. Dat betekent zorgen voor schoon drinkwater via tankauto’s en het repareren van drinkwatervoorzieningen. Verder het aanleggen en repareren van latrines en het verspreiden van hygiënepakketten, met o.a. maandverband. Ook hebben onze lokale medewerkers de getroffen gebieden afgelopen week bezocht en in kaart gebracht hoeveel mensen er zijn omgekomen, en wat de schade is aan huizen en infrastructuur.’

Bij grote groepen vluchtelingen en gebrek aan schoon water en hygiëne bestaat de kans dat er cholera uitbreekt.

Veel mensen zijn door de aardbeving en aardschokken op de vlucht geslagen. Wat weet je over deze groep vluchtelingen?

‘Een deel van de vluchtelingenstroom is naar de stad Sake gegaan, maar die stad kan de hoeveelheid mensen inmiddels niet meer aan. Een ander deel is naar Rwanda gevlucht, waar net over de grens zes kampen zijn ontstaan, waar per kamp tussen de drie- tot vijfduizend mensen zitten.’

Hoe is de situatie in die kampen?

‘Bij grote groepen vluchtelingen en gebrek aan schoon water en hygiëne bestaat de kans dat er cholera uitbreekt. In de kampen in Rwanda lijkt de situatie iets beter te zijn, dan bij de vluchtelingen die nog in DRC zijn. Maar ook hier is hulp nodig, met name op gebied van schoon water en essentiële spullen zoals dekens en matten. Het water in het meer Kivu is waarschijnlijk sterk vervuild en vis vergiftigd door de uitbarsting. We zijn bang dat mensen vergiftigd worden doordat ze vis uit het meer blijven eten.

Welke hulp wordt er op dit moment gegeven?

‘Er worden nog elk uur aardschokken gevoeld, waardoor hulpverlening bemoeilijkt wordt.  Zo stonden de lokale medewerkers van Tearfund op donderdag 27 mei klaar om hulpgoederen uit te delen aan 2000 huishoudens, toen het bericht binnenkwam dat de helft van de stad (een half miljoen mensen!) geëvacueerd moest worden. De hitte van de onderstroom is erg verraderlijk. Zo zijn veel wegen gescheurd en er zijn veel huizen en gebouwen beschadigd. Uit voorzorg heeft de overheid daarom besloten dat de helft van de inwoners naar een veiliger gebied moet.’

Jaarlijks raken minstens 6 duizend mensen ontheemd door het voortdurende geweld.

DRC wordt wel een land met een megacrisis genoemd. Kun je uitleggen waarom?

‘Al jarenlang is er sprake van een heel fragiele situatie. Er zijn veel conflicten geweest, er zijn verschillende rebellengroepen actief. Nog maar drie weken geleden heeft de overheid in Oost Congo een ‘staat van belegering’ aangekondigd vanwege de onveiligheid in het gebied. Recent kwam een van de medewerkers van onze partner organisatie hier om het leven. Jaarlijks raken minstens 6 duizend mensen ontheemd door het voortdurende geweld.’

Wat is nu nodig?

‘Bid voor veiligheid, ook voor onze Tearfund medewerkers en hun families ter plaatse (zo’n 50 mensen) waarvan een deel zich nog in Goma bevindt. En bid voor voorbereiding om mensen te gaan helpen in DRC en in Rwanda. Bid ook dat de aardschokken stoppen en de vulkaan weer stabiel wordt.’ 

'Dankuwel!'

 

Hoe is het nu in DRC?

Het team van Tearfund is momenteel (3 juni) bezig om de aandacht weer op Goma te richten naarmate mensen terugkeren naar hun vernielde huizen. 400.000 mensen verlieten de stad en 230.000 van hen zijn dakloos. Velen zullen hun huizen verwoest of leeggeroofd aantreffen. Deze mensen hebben niets meer en zullen veel steun nodig hebben wanneer zij naar de stad terugkeren. Tearfund helpt door middel van WASH hulp in en levert dagelijks 140m2 water via watertrucks. Ook zijn er vandaag (3 juni) jerrycans, zeep en bekers uitgedeeld aan 650 ontheemden. Ook ontheemden buiten Goma worden geholpen.

De mensen in de Democratische Republiek Congo hebben dringend hulp nodig. Helpt u mee?

Ja, ik help mee

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Oeganda. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.