Nieuwsgierig op zoek naar leven, schuif ik bladeren in de border in mijn tuin aan de kant. Ik zie piepkleine blaadjes boven de grond komen. De prachtig vorm en het heldere groen raken me, het ziet er zo teer en kwetsbaar uit! Ik check of er nachtvorst voorspeld wordt, want in dat geval laat ik de bladeren als bescherming liggen. Dat deze nieuwe blaadjes beschermd moeten worden is mij wel duidelijk.

Leven uit aarde

Terwijl ik zo in mijn tuin bezig ben, moet ik denken aan de mens die in de hof van Eden werd geplaatst door God. Hun opdracht was om deze tuin te bewerken en te bewaken. In Genesis 1 kun je lezen hoe God de aarde en de hemel schiep, uit de aarde leven tevoorschijn sprak en de mens vormde.

Hij schiep orde in de chaos en gaf grenzen aan

Zoals God bedoelde

God gaf Adam en Eva (en met hen de hele mensheid) daar de opdracht om heerschappij te voeren over alles wat leeft. Heerschappij naar Gods hart. Zoals Hij het bedoeld had en Hij het zelf had voorgedaan: Hij schiep orde in chaos, gaf grenzen zodat er leven kon ontstaan, ontplooiing, vruchtbaarheid en voortplanting kon zijn.

Afbeelding
Mira de Boer Tearfund-spreker

Mira als spreker in jouw kerk of gemeente?

Wist je dat je Mira ook als Tearfund-spreker in jouw kerk of gemeente uit kunt nodigen? Mira: 'Ik vind het gaaf om mensen te inspireren en aan het werk te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop. Ik wil niet alleen zenden, maar mensen ook uitdagen om in de praktijk aan de slag te gaan met thema's als onrecht, armoede, duurzaamheid en bewustwording.'

Boek een Tearfund-spreker

Veel te veel

Maar voor deze mens, deze twee personen, was heerschappij over de hele aarde veel te veel. Daarom maakte God voor hen een tuin, een afgebakend gebied. Hij plaatste hen in deze overzichtelijke en behapbare eenheid (zie Genesis 2).

Hun heerschappij gold niet alleen over de planten en dieren, maar over alles. Want alles staat tot elkaar in relatie en leeft vanuit verbinding. De mens in relatie met God, met zichzelf, de ander en de schepping. Toen de mens daar de opdracht kreeg om te bewerken en bewaken, gold dat voor al deze relaties.

De mens kreeg de opdracht zijn relaties te bewerken en bewaken

Wandelen in de avondkoelte

Adam en Eva (en daarbij ook jij en ik) kregen de opdracht hun relatie met God te laten ontplooien, groeien en verdiepen. Door bijvoorbeeld in de avondkoelte met Hem te wandelen en het leven te delen, te genieten van al het moois. Maar ze moesten ook de relatie met de ander onderhouden en beschermen.

Door gericht te zijn op de ander, te zoeken naar het beste voor die persoon. Hoe kan deze geholpen worden om tot bloei te komen? Hoe kan worden beschermd? En natuurlijk de schepping dienend te bewerken, zodat er vrucht is, bloei en groei.

Ingrijpen bij gevaar

God zei tegen de mens dat hij de tuin moest bewaken, zorgvuldig observeren voor een langere periode en ingrijpen als er gevaar dreigt. Niet alleen de planten en dieren, maar op alle terreinen van het leven.

En die opdracht die God toen aan de mens gaf, geeft Hij op dit moment nog steeds aan ons, aan mij. In het afgebakende gebied dat Hij mij heeft toevertrouwd in het leven vraagt Hij mij om te bewerken en bewaken. Op alle levensterreinen, op alle gebieden.

Zo ontstond gebrokenheid in alle facetten van het leven

Stoken en verwarring zaaien

We weten dat die eerste mens faalde… Hij bewerkte en diende zijn relatie met God niet, maar draaide zich van Hem weg. De boze kreeg daardoor ruimte om te stoken, verwarring te zaaien.

De mannelijke mens greep niet in en beschermde niet toen de vrouwelijke mens zich liet verleiden. Hij stond erbij en keek ernaar. Zij bewaakte haar hart niet en twijfelde aan de goedheid van God en wilde zelf in haar behoefte voorzien. En zo ontstond de gebrokenheid in alle facetten van het leven.

Onmachtig

Terwijl ik op mijn knieën in mijn tuin probeer om voor mijn net ontluikende plantjes te zorgen, voel ik de zwaarte van de verantwoordelijkheid voor de mijn toevertrouwde levensterreinen. Ik weet dat ik onmachtig ben om zelf op een goede manier te bewerken en bewaken. Tegelijkertijd weet ik dat God zelf daarin voorziet en tegemoetkomt. Hij heeft zelf, door het werk van Jezus Christus herstel gegeven en ervoor gezorgd dat mijn relaties zijn hersteld.

Op mijn knieën tussen de planten bid ik voor alles wat mij is toevertrouwd

Leven in verbinding

Ik kan weer leven in verbinding en met vallen en opstaan zélf dienen, bewerken, laten ontplooien, zorgvuldig in de gaten houden en ingrijpen als er gevaar dreigt. Niet in eigen kracht en wijsheid, maar vanuit een diepe afhankelijkheid van God, de leven gevende Schepper en Bewaker.

Ik blijf nog maar even op mijn knieën zitten en terwijl ik de borders schoonmaak, bid ik voor mijn kinderen, buren, familie, gemeente en buurt: voor alle terreinen die mij zijn toevertrouwd.

Tearfund: gebroken relaties oorzaak armoede

Tearfund ziet gebroken relaties als de fundamentele oorzaak van armoede. Deze gebroken relaties zijn op hun beurt het gevolg van de rebellie van de mens tegen God. Van een leven in heelheid ging de mensheid over naar een leven in gebrokenheid: een gebroken relatie met God, een beschadigd zelfbeeld, onrechtvaardige relaties tussen mensen onderling en een uitbuitende relatie met onze omgeving. Deze gebroken relaties kunnen ook leiden tot gebroken systemen, waardoor structurele problemen ontstaan zoals ongelijke machtsverhoudingen en corrupte regeringen.

Wil je meer lezen over het herstel van relaties door het werk van Jezus en hoe Tearfund dit herstel in de projecten terug ziet komen? Lees dan de Theory of Change, het gedachtegoed van Tearfund verder verwoord.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Gerelateerde content
Mira de Boer van Tearfund vroeg 'Mag God van jou God doen' aan een vriend van haar zoon
Blog
Lees meer
6 maart 2023

'Mag God van jou goed doen?' vroeg Mira aan haar zoons vriend

'Voor het eerst in ons gesprek zegt hij even niets.' Collega Mira raakt met haar zoon en diens klasgenoot aan [...]
Lees meer
Mira de Boer
Verhaal
Lees meer
13 augustus 2021

Mira de Boer: 'Onrecht, armoede, duurzaamheid en bewustwording liggen dicht bij het hart van God'

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? Tearfund heeft verschillende sprekers die kerken [...]
Lees meer
Jurjen ten Brinke over missie versus diaconie
Blog
Lees meer
7 februari 2023

'Slaat een christen andere waterputten dan een niet-christen?' vroeg Jurjens studiegenoot

Slaat een christen andere waterputten dan een niet-christen? Door een discussie met studiegenoot Stef ging onze [...]
Lees meer