Onrecht, armoede, duurzaamheid en bewustwording. Het zijn vier thema’s waar Tearfund mee bezig is. Wat raakt jou hierin?

‘In de afgelopen jaren heb ik echt ontdekt dat deze thema’s heel dicht bij het hart van God liggen. In de gemeente waar ik voorganger van ben, hebben we het boek Lukas doorgelezen en heb ik veel over het boek gesproken. Op een gegeven moment kwamen we samen tot de conclusie dat het boek alleen maar over die vier thema’s gaat. Dat was een heel mooi moment. Jezus zegt namelijk dat Hij recht komt doen, herstel komt brengen en zorg komt dragen voor de weduwen, de wezen en de vluchteling. Hij roept ons op om hetzelfde te doen en zorg te dragen voor elkaar en de schepping, in alle facetten van het leven. Toen viel bij mij echt het kwartje dat de thema’s veel belangrijker zijn dan ik dacht.’

In het Oude Testament ging het ook over opstaan tegen onrecht, ontdekken wie je bent en het omarmen van je omstandigheden.

Waarom zou dit juist de kerk moeten aanspreken?

‘Eigenlijk zie je dat het thema’s zijn die God zelf door de hele Bijbel heen opwerpt. Hij vindt ze belangrijk. Ook in het Oude Testament worstelden mensen met deze thema’s; toen ging het ook over opstaan tegen onrecht, ontdekken wie je bent en het omarmen van je omstandigheden. Als wij zeggen dat we graag willen doen wat God van ons vraagt en belangrijk vinden wat Hij belangrijk vindt, dan kunnen we om deze vier zaken niet heen. We hebben daarin als kerk ook een voorbeeldfunctie. Door de eeuwen heen was de kerk een soort toevluchtsoord; christenen stonden vaak vooraan om mensen te helpen en zieken te verplegen tijdens crises. Doordat de staat, in ieder geval hier in Nederland, veel heeft overgenomen, hoeft de kerk heel veel niet meer te doen. Daardoor lijkt het alsof de kerk daar geen rol in heeft, maar dat is natuurlijk niet waar.’

Wat spreekt jou aan in het werk van Tearfund?

‘Dat is dat de focus ligt op samenwerken. Het is niet zo dat wij als rijke westerlingen dingen geven aan arme mensen in ontwikkelingslanden, dat is een misvatting. Bij Tearfund bouwen we aan een samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid. We leren van elkaar, delen wat we ontvangen hebben en trekken samen op. Verder ben ik heel enthousiast over het feit dat Tearfund kerken helpt om relevant te zijn in hun omgeving.’

Wat wil je met je spreekbeurten bereiken?

‘Ik vind het gaaf om mensen te inspireren en aan het werk te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop. Ik wil niet alleen zenden, maar mensen ook uitdagen om in de praktijk aan de slag te gaan. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat mensen worden geraakt en veranderen.’

Boek een spreker!

Wil je Mira uitnodigen om een spreekbeurt in jouw kerkelijke gemeente te verzorgen?  Mail je contactgegevens, het onderwerp, je kerkgenootschap, de doelgroep en de verwachtte omvang van de groep naar haar via mdeboer@tearfund.nl. Meer weten? Kijk op www.tearfund.nl/sprekers.

Foto: Rapha Fotografie

Over Mira de Boer

Mira de Boer is programmaleider van Tearfunds programma ‘Met beide benen in de buurt’ dat kerken helpt om relevant te zijn in hun omgeving. Ook is Mira voorganger van Rafaël Almere, spreker en auteur. Mira spreekt voor alle soorten doelgroepen en heeft veel ervaring met het spreken voor gemeenten en vrouwen. In september 2021 start ze met de opleiding Theologie.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.