Voor het elfde jaar op rij steeg in 2023 het aantal mensen dat afhankelijk is van noodhulp. In 2022 waren dat er 274 miljoen, in 2023 369 miljoen. Een belangrijke oorzaak van deze stijging is de toename van natuurrampen als gevolg van het veranderende klimaat. Ook neemt het aantal oorlogen en conflicten toe. Onder meer in deze 5 landen biedt Tearfund op dit moment noodhulp.

Afbeelding
Noodhulp in Zuid-Soedan

1. Zuid-Soedan

Zuid-Soedan heeft al jaren te maken met geweld, droogte en overstromingen. Daardoor zijn er enorme voedseltekorten. Er is weinig ondersteuning vanuit de overheid en de kwaliteit van voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs zijn slecht. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Tearfund werkt onder meer aan het herstel van waterputten en sanitaire voorzieningen en delen we hygiënekits. Ook helpen we bij het opzetten van spaargroepen. Aan de hand van het gespaarde kapitaal kunnen onderling leningen worden verstrekt die gebruikt kunnen worden als investering voor inkomstengenerende activiteiten.

Afbeelding
noodhulp hoorn van afrika

2. Hoorn van Afrika

De Hoorn van Afrika kent een lange geschiedenis van extreme droogte, als direct gevolg van klimaatverandering. In combinatie met de stijgende voedselprijzen zorgt dit voor enorme voedselschaarste. Meer dan 13 miljoen mensen hebben honger. Elke 48 seconden gaat er een mensenleven verloren vanwege het gebrek aan voedsel. Op dit moment verleent Tearfund zowel in Kenia als Ethiopië noodhulp. In Kenia bieden we trainingen op het gebied van klimaatbestendige landbouw, gezondheid en veehouderij. In Ethiopië zorgen we in het zuiden van het land voor gelddistributies waarmee mensen in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Op deze manier hoeven er geen noodhulpgoederen geïmporteerd te worden uit andere landen en worden lokale ondernemers ondersteund. Bovendien houden de mensen op die manier zelf de regie om te kiezen wat ze het hardst nodig hebben.

Afbeelding
noodhulp congo

3. Democratische Republiek Congo

Oost-Congo kent veel conflicten tussen verschillende gewapende groepen. Onschuldige burgers zijn het slachtoffer geworden, als gevolg van de gewelddadigheden zijn er veel ontheemden. Op dit moment hebben ruim 25 miljoen mensen, waaronder 14 miljoen kinderen, dringend behoefte aan bescherming en ondersteuning. Er is sprake van een tekort aan bestaansmiddelen en zo’n 48 procent van de bevolking heeft geen toegang tot schoon (drink)water. Tearfund biedt onder meer voedsel, veilig (drink)water, sanitaire voorzieningen, hygiënekits en psychosociale zorg.

Afbeelding
Integra noodhulp Oekraïne - voedselpakketten

4. Oekraïne

De impact van de oorlog in Oekraïne die op 24 februari 2022 begon, is zeer groot. Het aantal oorlogsslachtoffers blijft oplopen, grote delen van de infrastructuur zijn vernietigd, huizen zijn beschadigd en verwoest en veel mensen zijn gevlucht. Mensen lijden onder trauma’s, leed en angst. Tot nu toe zijn meer dan 18 miljoen mensen getroffen door het conflict. Tearfund biedt voedsel, hygiënemiddelen en slaapmateriaal, onderdak en huisvesting en psychosociale zorg.

Afbeelding
noodhulp ethiopie

5. Ethiopië

In november 2020 escaleerde de situatie in Noord-Ethiopië. Het leger van Ethiopië nam Tigray in en er ontstonden zware gevechten tussen het leger en lokale strijdgroepen. Tot op de dag van vandaag is de situatie nog altijd zeer instabiel. Niet alleen de gewelddadigheden vormen een bedreiging, óók de toenemende droogte speelt een steeds grotere rol. Tearfund zorgt onder meer voor het herstel van waterputten, training op het gebied van duurzame en hittebestendige landbouw, het opzetten van spaargroepen en voorlichting op het gebied van hygiëne.

Naast deze vijf landen biedt Tearfund op dit moment ook noodhulp in Mozambique, Syrië en Myanmar.

Noodhulpfonds

Noodhulp is voor financiële steun sterk afhankelijk van de berichten die in de media verschijnen. Echter: lang niet alle noodsituaties halen de media en vaak neemt de media-aandacht na verloop van tijd af. Daardoor ontbreekt het vaak aan financiële middelen om hierop te kunnen reageren. Juist voor deze situaties heeft Tearfund het noodhulpfonds opgericht. Met dit fonds kunnen we binnen een dag een bedrag toekennen en starten met het verlenen van noodhulp. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om langer hulp te blijven bieden, ook als de media-aandacht verslapt en noodhulp nog steeds hard nodig is.

Help mee!

Met jouw bijdrage aan het noodhulpfonds kan Tearfund gelijk in actie komen, ook als er geen aandacht van de media is. Want ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Gerelateerde content
Noodhulp in Myanmar
Project
Lees meer
Myanmar
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Myanmar

Myanmar heeft al jaren te maken met zeer gewelddadige, gewapende conflicten en deze zijn in oktober 2023 verder geëscaleerd. [...]
Lees meer
Noodhulp in Tsjaad
Project
Lees meer
Tsjaad
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Tsjaad

Samen met de Dutch Relief Alliance verleent Tearfund noodhulp aan Soedanese vluchtelingen in Oost-Tsjaad. [...]
Lees meer
Een gezin op de vlucht en afhankelijk van noodhulp
Verhaal
Lees meer
15 April 2024

Noodhulp bieden als media-aandacht ontbreekt

Tearfund werkt aan een duurzame aanpak van armoede en onrecht, vaak via meerjarige programma’s. Daarnaast bieden we noodhulp [...]
Lees meer
Noodhulp Mozambique
Lees meer
1 december 2023

Noodhulpfonds

Via de media zie je veel situaties van crisis die het nieuws dagenlang domineren. Helaas zijn er ook te veel voorbeelden van [...]
Lees meer
Ethiopië distributie
Project
Lees meer
Ethiopië
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Ethiopië

In november 2020 escaleerde de situatie in Noord-Ethiopië. Het leger van Ethiopië nam Tigray in en er ontstonden zware [...]
Lees meer
Vrouwen Zuid-Soedan
Project
Lees meer
Zuid-Soedan
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan heeft al jaren te maken met geweld, droogte, overstromingen en daardoor enorme voedseltekorten. Er is weinig [...]
Lees meer
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Martha Zonneveld
Nieuws
Lees meer
15 september 2023

Martha Zonneveld: ‘Ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden’

Afgelopen week werd het nieuws gedomineerd door twee verschrikkelijke rampen: de aardbeving in Marokko en de overstromingen [...]
Lees meer
aardbeving in marokko
Nieuws
Lees meer
12 september 2023

Marokko getroffen door aardbeving: geef nu!

Op vrijdag 8 september 2023 rond middernacht werd Marokko getroffen door een krachtige aardbeving met een kracht van 7.2 op [...]
Lees meer
Nieuwe watervoorziening in Mozambique
Nieuws
Lees meer
23 juli 2023

Tearfund actief in Mozambique na zware cycloon Freddy

Begin dit jaar werd Mozambique getroffen door de zware cycloon Freddy. Meer dan een miljoen mensen werden hierdoor geraakt. [...]
Lees meer