De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerkingsverband van Nederlandse NGO’s. Het samenwerkingsverband is opgezet om programma's uit te voeren op hetgebied van humanitaire hulp, die gefinancierd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast Tearfund zijn de volgende organisaties deelnemer van de DRA: CARE NederlandCordaidDorcasICCO/Kerk in actieOxfam NovibPlan International NederlandRed een KindSave the ChildrenSOS KinderdorpenStichting VluchtelingTerre des HommesWar ChildWarTrauma FoundationWorld Vision en ZOA.

Het samenwerkingsverband draagt eraan bij dat het geld voor noodhulp effectiever wordt besteed, en sneller beschikbaar is bij acute humanitaire crises en natuurrampen.

Afstemmen van hulpaanbod

Bij elke crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt  samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens stellen de hulporganisaties een gezamenlijk plan van aanpak op, dat wordt ingediend bij het Ministerie.

In elk crisisgebied is één DRA-lid verantwoordelijk voor de coördinatie van het gezamenlijke werk. Het gaat daarbij om het delen van informatie over de noden in het gebied en nieuwe vluchtelingenstromen, maar ook om het afstemmen van het hulpaanbod. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld meer ervaring met de logistiek van voedselhulp, een andere met het opzetten van sanitaire voorzieningen of het bieden van veilige plekken voor kinderen.

Foto: Polly Hughes/Tearfund