Column Minella van Bergeijk

In één van zijn boeken schrijft Henri Nouwen over een bijzondere ontmoeting met ‘The Flying Rodleighs’, een groep trapezeartiesten. Rodleigh, de leider van de groep, vertelt daarbij dat hijzelf niet de ster van hun act is, hoewel hij de grootste sprongen maakt en iedereen hem als de ster ziet. De echte ster is Joe, de vanger. ‘Hij moet me op exact het juiste moment uit de lucht plukken.’

Nouwen vraagt hoe dat vangen in z’n werk gaat. ‘Het geheim is’, zegt Rodleigh, ‘dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen uitstrekken en wachten tot hij me vangt.’ Nouwen is verbaasd. ‘Jij doet niets?’ ‘Nee, het ergste wat een springer kan doen, is proberen de vanger te vangen. Als ik Joe’s polsen zou vastgrijpen, zou ik ze kunnen breken, of hij de mijne. Dat zou voor ons beiden het einde zijn. Een springer moet springen en een vanger vangen.’ Dat vraagt om wederzijds vertrouwen... en moed.

Dit verhaal is een prachtige illustratie van hoe het leven bedoeld is. Henri Nouwen bepaalt ons bij de unieke rol die ieder mens heeft, in afhankelijkheid van elkaar.

Als we naar de wereld om ons heen kijken, is er van alles aan de hand: armoede, honger en ongelijkheid, klimaatverandering, natuurrampen en confl icten. Bij Tearfund hebben we dagelijks – en helaas in toenemende mate – met deze overweldigende zaken te maken, in onze projecten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Sinds februari van dit jaar is daar Europa bij gekomen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door deze oorlog – en de enorme impact ervan – zijn velen zich er bewust van geworden dat de grote problemen van de wereld niet ver weg zijn.

 Minella

Eerlijk gezegd zijn ze nooit ver weg geweest, omdat deze problemen, waar dan ook, mede veroorzaakt worden door keuzes die wij hier maken, in de politiek én in onze manier van leven. Daar staat tegenover dat we ook kunnen bijdragen aan de oplossing ervan. Daarvoor is nodig dat we inzien hoe we als mensen wereldwijd afhankelijk van elkaar zijn. En hoe ieder van ons, elk op de eigen plek, zijn of haar unieke rol kan innemen. Springers en vangers.

Dat is de reden waarom jij dit magazine ontvangt. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we allemaal, jij en ik, verschil kunnen maken voor mensen dichtbij én ver weg. In verbinding met elkaar in beweging komen om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Ik hoop dat deze verhalen van MOED je daartoe inspireren en stimuleren. Klaar voor de sprong? Of moet ik je vooral ‘goede vangst’ wensen? In elk geval van harte veel leesplezier en Gods zegen gewenst.

Minella van Bergeijk
Directeur Tearfund Nederland

Inhoudsopgave

Afbeelding
Inhoudsopgave magazine MOED
Inhoudsopgave MOED magazine

Wat is MOED magazine?

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Wij geloven dat recht doen een opdracht is van God. Recht doen aan elkaar en aan onze omgeving. Met deze uitgave willen we jou inspireren en stimuleren om met ons mee te doen. Eenieder op de plek waar hij of zij gesteld is. Doe je mee?

Vraag het magazine gratis aan!

Mockup MOED magazine
Magazine
Bestellen

MOED magazine

Prijs
Gratis
Recht doen aan elkaar en aan onze omgeving. Met deze uitgave willen we jou inspireren en stimuleren om met ons mee te doen. [...]
Bestellen
Bestellen
Verhalen uit het magazine
The green house.
Verhaal
Lees meer
29 augustus 2022

6 tips om bewuster te leven!

Wil jij graag meer aan de slag met thema’s zoals een bewuste levensstijl, recht doen en omzien naar de wereld om je heen? [...]
Lees meer
PetradeJong
Verhaal
Lees meer
24 mei 2023

Petra is missionair consulent voor kerken: ‘God geeft ons ogen om onrecht te ontmaskeren’

Grote veranderingen beginnen vaak bij individuen die op kleine schaal impactvolle keuzes maken. We komen ze tegen in ons werk [...]
Lees meer