Noodhulp stopt niet zodra de berichtgeving minder wordt

Als we het hebben over noodhulp dan bedoelen we daarmee dat we mensen ondersteunen die niet (meer) in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. De nood kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld gewapende conflicten of natuurrampen. Daarbij geldt dat de nood zich plotseling kan voordoen of dat de situatie zich gestaag opbouwt waardoor de nood uiteindelijk onvermijdelijk is. Vaak moeten mensen gedwongen hun huis verlaten en ontstaan er vluchtelingenstromen. 

Stijging van crisissituaties

Voor het elfde jaar op rij steeg in 2023 het aantal mensen dat afhankelijk is van noodhulp. In 2022 waren dat er 274 miljoen, in 2023 369 miljoen. Een belangrijke oorzaak van deze stijging is de toename van natuurrampen als gevolg van het veranderende klimaat. Dit zien we onder meer terug bij de enorme voedselcrisis in Afrika. Een andere oorzaak is de toename van conflicten, zoals de oorlogen in Oekraïne, Soedan en Gaza. Het zijn situaties die veel de media halen, maar op termijn vaak  overschaduwd worden door allerlei andere berichten in het nieuws. De crises blijven echter bestaan en in veel gevallen verergeren de omstandigheden waarin mensen moeten overleven. Noodhulp stopt dan ook niet zodra de berichtgeving minder wordt. 

Wanneer biedt Tearfund noodhulp?

Tearfund maakt deel uit van diverse internationale netwerken en samenwerkingsverbanden. Via hen en onze lokale partners zijn wij op de hoogte van een crisissituatie en/of wanneer deze zich ontvouwt. We overleggen met ons interne noodhulpteam en hebben direct contact met lokale organisaties. Hierdoor wordt snel duidelijk of we van betekenis kunnen zijn. Daarbij geldt dat elke situatie anders is. Tearfund richt zich primair op landen waar de overheid onvoldoende mogelijkheden heeft om zelf hulp te verlenen.

Waar bestaat noodhulp uit?

De noodhulp die wordt geboden, verschilt per situatie. Meestal gaat het om primaire levensbehoeften als voedsel, schoon drinkwater, onderdak en hygiënemiddelen. Als het gaat om gebieden waar het koud is (of kan worden), dan bieden we bijvoorbeeld ook kleding en dekens. Een crisissituatie heeft ook impact op de economie. Als Tearfund proberen we die impact zoveel mogelijk te verkleinen door de hulpgoederen lokaal in te kopen.

Hoe bepalen we wie welke noodhulp krijgt?

De noodhulp die Tearfund biedt, is altijd gericht op de meest kwetsbare mensen onder de getroffen bevolking. Als organisatie handhaven we daarom vier belangrijke uitgangspunten die leidend zijn in ons werk:

  1. Humaniteit. We willen het lijden van mensen verlichten en daarbij hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen (zoals vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking), terwijl we de waarde van alle slachtoffers respecteren.
  2. Neutraliteit. Tearfund kiest geen partij bij crisissituaties als gevolg van conflicten.
  3. Onpartijdigheid. We bieden alleen hulp op basis van nood, en daarbij geldt geen enkele vorm van discriminatie.
  4. Onafhankelijkheid. We werken onafhankelijk van de politieke, economische, militaire of welke agenda dan ook.

Rol van de kerk

Tearfund werkt waar dat mogelijk is via de lokale kerk, ook bij het verlenen van noodhulp. Kerken zitten in de haarvaten van de samenleving en kennen daardoor de getroffen gebieden én bevolking goed. In afstemming met kerkleiders, dorpshoofden en de plaatselijke overheid kan er snel worden geschakeld zodat de mensen die het dringendst hulp nodig hebben bereikt kunnen worden. 

Wederopbouw en preventie

Belangrijke aspecten bij noodhulp zijn wederopbouw en preventie. We bieden in de eerste fase vooral datgene wat nodig is om te overleven, maar vervolgens ondersteunen we ook de lokale gemeenschappen om weer te herstellen van de crisissituatie, idealiter tot een beter niveau dan vóór de rampsituatie. Uiteindelijk willen we voorkomen dat nieuw natuurgeweld of een nieuw conflict tot een volgende crisis leidt. Daarom helpen we gemeenschappen om toekomstige rampen te voorkomen en/of om zich daarop voor te bereiden, onder meer via vredesopbouw, klimaatbestendige landbouw en zelfhulpgroepen. Lees hier hoe we dat doen in Congo en Bangladesh

Media-aandacht

Noodhulp is voor financiële steun sterk afhankelijk van de berichten die in de media verschijnen. Echter: lang niet alle noodsituaties halen de media en daardoor ontbreekt het vaak aan middelen om hierop te kunnen reageren. Juist voor deze situaties heeft Tearfund het noodhulpfonds opgericht. Met dit fonds kunnen we binnen een dag een bedrag toekennen en starten met het verlenen van noodhulp. Daarnaast biedt het fonds ook de mogelijkheid om langer hulp te blijven bieden, ook als de media-aandacht verslapt en noodhulp nog steeds hard nodig is.

Help mee!

Met jouw bijdrage aan het noodhulpfonds kan Tearfund gelijk in actie komen, ook als er geen aandacht van de media is. Want ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Gerelateerde content
Noodhulp in Tsjaad
Project
Lees meer
Tsjaad
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp met de DRA in Tsjaad

Samen met de Dutch Relief Alliance verleent Tearfund noodhulp aan Soedanese vluchtelingen in Oost-Tsjaad. [...]
Lees meer
noodhulp Tearfund
Verhaal
Lees meer
29 April 2024

5 landen waar Tearfund op dit moment noodhulp verleent

Via de media zie je veel situaties van mensen die getroffen worden door conflicten of natuurrampen. Soms domineert het [...]
Lees meer
Noodhulp Haiti
Nieuws
Lees meer
22 maart 2024

Noodhulp-updates: Haïti en Congo

Tearfund werkt in crisisgebieden en komt in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende [...]
Lees meer
Noodhulp Mozambique
Lees meer
1 december 2023

Noodhulpfonds

Via de media zie je veel situaties van crisis die het nieuws dagenlang domineren. Helaas zijn er ook te veel voorbeelden van [...]
Lees meer
Ethiopië distributie
Project
Lees meer
Ethiopië
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp met de DRA in Ethiopië

In november 2020 escaleerde de situatie in Noord-Ethiopië. Het leger van Ethiopië nam Tigray in en er ontstonden zware [...]
Lees meer
Vrouwen Zuid-Soedan
Project
Lees meer
Zuid-Soedan
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp met de DRA in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan heeft al jaren te maken met geweld, droogte, overstromingen en daardoor enorme voedseltekorten. Er is weinig [...]
Lees meer
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Martha Zonneveld
Nieuws
Lees meer
15 september 2023

Martha Zonneveld: ‘Ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden’

Afgelopen week werd het nieuws gedomineerd door twee verschrikkelijke rampen: de aardbeving in Marokko en de overstromingen [...]
Lees meer
aardbeving in marokko
Nieuws
Lees meer
12 september 2023

Marokko getroffen door aardbeving: geef nu!

Op vrijdag 8 september 2023 rond middernacht werd Marokko getroffen door een krachtige aardbeving met een kracht van 7.2 op [...]
Lees meer
Nieuwe watervoorziening in Mozambique
Nieuws
Lees meer
23 juli 2023

Tearfund actief in Mozambique na zware cycloon Freddy

Begin dit jaar werd Mozambique getroffen door de zware cycloon Freddy. Meer dan een miljoen mensen werden hierdoor geraakt. [...]
Lees meer