De kerk is niet een gebouw, maar een groep christenen met een gemeenschappelijke missie om Gods liefde te delen met anderen.

Meer dan 2,5 miljoen mensen gaan in Nederland regelmatig naar de kerk. Zij geloven niet alleen in Jezus, maar ook in het samen beleven van geloof. Het samen zoeken naar antwoorden en zingeving. Maar ook de saamhorigheid en het omzien naar je medemens in de buurt waar je woont. De kerk is een plek om je thuis te voelen.

Wat hebben Tearfund en de kerk met elkaar te maken? 

Kerken zijn overal, in kleine dorpen en in grote steden. Samen vormen kerkleden een grote beweging van christenen die vanuit hun geloof gemotiveerd zijn om anderen te helpen. Al meer dan 50 jaar ondersteunen wij daarom kerken wereldwijd om armoede en onrecht in hun eigen omgeving aan te pakken. En we zien het in de praktijk: er gaat enorm veel kracht uit van mensen die gedreven door Gods liefde omzien naar de ander. 

Tearfund werkt samen met de kerk aan verschillende initiatieven in een dorp, stad of gemeenschap, zoals: vredesopbouw of klimaatbestendige landbouw. En het unieke is dat we daarbij de mensen stimuleren om te kijken welke middelen en mogelijkheden ze zelf tot hun beschikking hebben. 

Waarom is Tearfund trots op de kerk?

De kerk is niet een gebouw, maar een groep christenen met een gemeenschappelijke missie om Gods liefde te delen met anderen. Wanneer dat leidt tot gemeenschappen die tot bloei komen, dan vinden we dat geweldig. Het maakt ons trots op de uitwerking die een leven met God heeft. Trots op de initiatieven die ontstaan. Trots op de kracht om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

Prossy uit Oeganda

De kerk kan voor blijvende impact zorgen. Dichtbij en ver weg. Daarom willen we met mensen contact maken die ook dezelfde trots voelen op hun kerk als bijvoorbeeld Prossy uit Oeganda. Zij groeide op in armoede en het was lastig om in het onderhoud van haar en haar gezin te voorzien. Totdat ze in de kerk een training ontving waarbij ze realiseerde welke middelen ze eigenlijk zelf tot haar beschikking had om uit armoede te komen. Met een landbouwtraining en de hulp van haar spaargroep kocht ze 800 koffieplanten. Inmiddels heeft ze zelfs 2000 koffieplanten en moet ze hulp inschakelen om alle oogst binnen te halen. 

Prossy vertelt met trots over haar kerkgenoten die bijna allemaal uit armoede zijn opgestaan via de koffieteelt. Ook haar pastor Yusuf is enthousiast: “Tearfund daagde ons als kerk uit om op te staan tegen armoede. Dat hebben we met beide handen aangepakt. Met God is niets onmogelijk!” 

Wat kunnen we leren van kerken wereldwijd?

Het verhaal van Prossy is een verhaal uit de praktijk dat op illustreert waarom Tearfund gelooft in de kracht van de kerk. In Nederland neemt het vertrouwen in instituties (zoals de overheid, de media, maar ook de kerk) af. Terwijl wereldwijd het aantal christenen juist groeit (lees hier). We kunnen veel leren van onze christelijke broeders en zusters wereldwijd. De komende periode zullen we een aantal belangrijke lessen delen die wij van hen hebben geleerd en ook hoe je daar dan concreet vorm aan geeft. Hieronder lees je er alvast twee!

  1. Een grote les die we kunnen leren is genereus en hoopvol te zijn, vertelt Douwe Dijkstra die jarenlang heeft gewerkt voor Tearfund in gebieden in Oost en Centraal-Afrika.
  2. Zorg dat je als individu en als kerk weet wie je bent. Vanuit je identiteit (je stáát ergens voor) ga je aan de slag, zonder dat je voortdurend hoeft te denken aan dat wat anderen van je vinden. Lees Jurjen’s pleidooi over de kracht van de kerk hier.

Zondag voor de Kerk in Armoede

Drie keer per jaar staat er een zondag in het teken van kerken in landen die het meest lijden onder armoede, onrecht, klimaatverandering en natuurrampen. Zij zien in deze omstandigheden om naar de mensen in hun omgeving en verspreiden zo Gods liefde.

De eerstvolgende zondag is gepland op 26 mei en staat in het teken van ‘De kracht van eenheid’. We werken in landen waar kerken in de minderheid zijn of zelfs worden verdrukt. Toch zien we daar ook dat de kerk zich inzet om in eenheid op te trekken. In eenheid als geloofsgemeenschap, maar ook met andere dorps- of wijkbewoners. Daar wordt een enorme kracht zichtbaar. Kracht om vol te houden en voor elkaar te zorgen.

De Zondag voor de Kerk in Armoede organiseren in jouw gemeente? Kijk op www.tearfund.nl/zondag voor meer informatie en materialen.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Bizunesh Tearfund
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Bizunesh Dana uit Ethiopië: ‘Dankzij de kerk werden we betere partners en ouders’

In Ethiopië is er al jaren veel druk op voedselzekerheid. Er heerst schaamte voor het niet kunnen genereren van een inkomen [...]
Lees meer
Pastor Yusuf
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Pastor Yusuf: ‘We zijn als kerk uitgedaagd om onze rol in de gemeenschap op te pakken’

In het dorp Lwengo, in het zuidwesten van Oeganda, traint Tearfund de plaatselijke baptistengemeente. Wij spraken met pastor [...]
Lees meer
pastor Bagame uit Congo
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Pastor Bagame: ‘Als kerk willen wij juist vredestichters zijn’

Congo kent veel verdeeldheid en conflicten, met name in het oosten van het land. Pastor Bagame Angemana Jean zet zich samen [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
8 mei 2024

Dit is mijn kerk

Meer dan 2,5 miljoen mensen gaan in Nederland regelmatig naar de kerk. Zij geloven niet alleen in Jezus, maar ook in het [...]
Lees meer
Prossy uit Lwengo
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

'In mijn kerk strijden we samen tegen armoede'

‘Wie had gedacht dat koffie ervoor zou zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen gaan?’ Aan het woord is de Oegandese [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2024

Guido de Vries: ‘Wat wij kunnen doen, daar ligt onze verantwoordelijkheid’

Na 20 jaar in het buitenland werkzaam te zijn geweest, begon Guido de Vries op 1 mei 2023 als directeur van Tearfund [...]
Lees meer
Drie vrouwen werken op hun akker.
Verhaal
Lees meer
21 maart 2024

‘Als we ons verenigen, dan kunnen we veel meer bereiken’

In Zimbabwe leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Door de klimaatverandering vermindert de voedselzekerheid en [...]
Lees meer
Mira de Boer
Blog
Lees meer
7 februari 2024

Kijken, kijken, maar niet zien: onzichtbaar onrecht

Of ik weleens wakker lig van onrecht… Gelukkig lig ik ’s nachts niet vaak wakker. Maar toen ik jaren geleden samen met mijn [...]
Lees meer
Jurjen ten Brinke
Blog
Lees meer
7 februari 2024

Holy discontent: mijn heilig ongenoegen

Het is iets om echt buikpijn van te krijgen: jonge mensen met karakter, talent en kwaliteiten, die níet tot bloei komen door [...]
Lees meer
Lokale kerk in Indonesie
Verhaal
Lees meer
30 augustus 2023

Training van kerken in Indonesië: van zero naar hero

We zien het elke keer weer: het tot bloei brengen van gemeenschappen via de lokale kerk werkt! Eén van de personen die dat [...]
Lees meer