Mumbai is een stad vol tegenstellingen. Er wordt veel geld verdiend in bijvoorbeeld de filmindustrie of door steenrijke zakenlui. Maar in de sloppenwijken van Mumbai wonen miljoenen mensen die slechts poepophaler, vuilnisman of bedelaar kunnen worden. Er is geen schoon water en geen plek om je behoefte te doen.

Door de extreme armoede is er ook veel misbruik, geweld en verslaving. Veelal vrouwen kinderen worden hier het slachtoffer van. Daarbij komt dat kinderen die niet naar school gaan en gevaar lopen verhandeld te worden.

Wat doet Tearfund?

Samen met onze lokale partner ACT pakken we armoede en misbruik in de sloppenwijken van Mumbai aan, veelal door middel van vrijwilligers. Dit doen we door:

1. Steun en voorlichting slachtoffers

In arme gezinnen komt huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik vaak voor. Vrijwilligers bieden steun aan slachtoffers en geven voorlichting over opvoeding en het voorkomen van misbruik. Daarnaast worden vrouwen gemotiveerd om uit de prostitutie te stappen.

2. Traumaverwerking

ACT heeft professionele therapeuten in dienst die getraumatiseerde vrouwen en meisjes helpen die in aanraking zijn gekomen met seksueel geweld.

3. Hygiëne voorlichting

We geven voorlichting over hygiëne en veel voorkomende ziektes. Hiermee kunnen veel infectieziekten worden voorkomen.

4. Voorlichting hiv en aids

We geven voorlichting aan risicogroepen. Daarnaast wordt gezorgd voor mensen die geïnfecteerd zijn, ze krijgen hulp bij het verkrijgen van aidsremmers en het leven met het hiv-virus. Ook wordt voorlichting gegeven op scholen.

Help mee!

Goed getrainde vrijwilligers zijn onmisbaar in het tegengaan van misbruik en geweld in Mumbai. Zullen we samen zorgen voor zoveel mogelijk trainingen? Doneer en help misbruik en geweld tegengaan. Elk bedrag is welkom en maakt verschil!

Help mee!

Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Er is veel onrecht dat zich buiten ons blikveld afspeelt, zowel ver weg als dichtbij. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering. Ook in Nederland moedigen we mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. We geloven dat elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, bewuster omgaan met voedsel of het delen van wat je hebt de wereld weer iets mooier maakt. Gerechtigheid gaat voor ons ook over de schepping en de wereld. Daarom organiseren we bijvoorbeeld The Justice Conference.