Mumbai is een stad vol tegenstellingen. Hier wordt veel geld verdiend, bijvoorbeeld in de filmindustrie. Hier wonen steenrijke zakenlui. Maar ook miljoenen mensen die alleen maar poepophaler, vuilnisman of bedelaar kunnen worden. Vrouwen die blootstaan aan seksueel geweld. Kinderen die niet naar school gaan en gevaar lopen verhandeld te worden. De helft van de bevolking leeft in sloppenwijken, zonder schoon water of een plek om hun behoefte  te doen.

Armoede aanpakken

Tearfund's partner ACT maakt gebruik van vrijwilligers. Met trainingen en begeleiding van ACT als bagage ontplooien zij allerlei activiteiten. Ze pakken problemen aan die de kern raken van armoede in de stad.

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling: iets dat in arme gezinnen vaak voorkomt. Vrijwilligers bieden steun aan slachtoffers en geven voorlichting over opvoeding en communicatie tussen partners.
  • Seksueel misbruik van vrouwen en kinderen. Ook hier: steun aan slachtoffers en tegelijk voorlichting om misbruik te voorkomen. Vrouwen worden gemotiveerd om uit de prostitutie te stappen.
  • Traumaverwerking: ACT heeft professionele therapeuten in dienst die getraumatiseerde vrouwen en meisjes helpt die in aanraking zijn gekomen met seksueel geweld.
  • Preventieve gezondheidszorg: voorlichting over hygiëne en veel voorkomende ziektes. Hiermee kunnen veel infectieziekten worden voorkomen.
  • Hiv en aids: voorlichting, voornamelijk voor risicogroepen. Daarnaast wordt gezorgd voor mensen die geïnfecteerd zijn, ze krijgen hulp bij het verkrijgen van aidsremmers en het leven met het hiv-virus. Ook wordt voorlichting gegeven op scholen. 
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Er is veel onrecht dat zich buiten ons blikveld afspeelt, zowel ver weg als dichtbij. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering. Ook in Nederland moedigen we mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. We geloven dat elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, bewuster omgaan met voedsel of het delen van wat je hebt de wereld weer iets mooier maakt. Gerechtigheid gaat voor ons ook over de schepping en de wereld. Daarom organiseren we bijvoorbeeld The Justice Conference.