Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.

Integral Mission: bij elkaar houden wat bij elkaar hoort

Integral Mission gaat over de missie van kerken en christenen. Het is de overtuiging dat die missie te maken heeft met alle aspecten van het leven. Het geestelijke is belangrijk, maar het sociale, economische, fysieke, emotionele, ecologische en politieke doen er net zo goed toe. Het evangelie is goed nieuws voor heel het leven. 

Integral Mission en Tearfund

Wij geloven dat kerken die integraal of holistisch te werk gaan, een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het tot bloei brengen van mensen en gemeenschappen. Armoede en onrecht zijn ten diepste het gevolg van gebroken relaties: met jezelf, de ander, de natuur en God. Armoedebestrijding is daarom het meest effectief als het holistisch is en werkt aan het herstel van al die relaties. 

Activiteiten rond Integral Mission

Integral Mission vormt de basis van onze Theory of Change en heeft invloed op al onze projecten en programma’s. Wereldwijd werken we samen met kerken en christelijke organisaties waarvan velen al op integrale of holistische wijze functioneren. In Nederland inspireren we kerken en christelijke leiders met dit gedachtengoed. We stimuleren theologische reflectie door middel van een leergemeenschap. Deze wordt gevoed door middel van nieuwsbrieven, meetings en leermomenten. Dit is vooral gericht op het denken. Om de gemeenschap, kerken en groepen te helpen dit praktisch handen en voeten te geven hebben we het programma Met beide benen in de buurt ontwikkeld.

‘Ik heb meer inzicht gekregen in wat de kern van het geloof is: dat het altijd om verbinding gaat, met God en mensen.'

- Deelnemer leergemeenschap

Happietaria Tearfund
Verhaal
Lees meer
6 juni 2023

Happietaria nu ook voor kerken: wanneer openen jullie een pop-up restaurant voor Tearfund?

Lees meer
Tearfund Oeganda
Verhaal
Lees meer
6 juni 2023

Joreen en Jouvllet lopen iedere dag kilometers met 20 liter water

Lees meer
Harmen Niemeijer Micha Nederland
Blog
Lees meer
5 juni 2023

Waarom we moeten praten over racisme in de kerk

Lees meer
Jurjen ten Brinke ambassadeur Tearfund
Blog
Lees meer
24 mei 2023

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Lees meer
Riziki en Elisee
Verhaal
Lees meer
24 mei 2023

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Lees meer
Biddende vrouw Ethiopië
Nieuws
Lees meer
17 mei 2023

Tearfund bestaat 50 jaar (en hoopt geen 100 te worden)

Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2023

Directeur Guido de Vries: `Doe wat binnen je mogelijkheden ligt’

Lees meer
Tearfund Bangladesh
Verhaal
Lees meer
26 April 2023

Hoe deze krachtige Bengaalse vrouwen omgaan met klimaatverandering

Lees meer