Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.

Integral Mission: bij elkaar houden wat bij elkaar hoort

Integral Mission gaat over de missie van kerken en christenen. Het is de overtuiging dat die missie te maken heeft met alle aspecten van het leven. Het geestelijke is belangrijk, maar het sociale, economische, fysieke, emotionele, ecologische en politieke doen er net zo goed toe. Het evangelie is goed nieuws voor heel het leven. 

Integral Mission en Tearfund

Wij geloven dat kerken die integraal of holistisch te werk gaan, een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het tot bloei brengen van mensen en gemeenschappen. Armoede en onrecht zijn ten diepste het gevolg van gebroken relaties: met jezelf, de ander, de natuur en God. Armoedebestrijding is daarom het meest effectief als het holistisch is en werkt aan het herstel van al die relaties. 

Activiteiten rond Integral Mission

Integral Mission vormt de basis van onze Theory of Change en heeft invloed op al onze projecten en programma’s. Wereldwijd werken we samen met kerken en christelijke organisaties waarvan velen al op integrale of holistische wijze functioneren. In Nederland inspireren we kerken en christelijke leiders met dit gedachtengoed. We stimuleren theologische reflectie door middel van een leergemeenschap. Deze wordt gevoed door middel van nieuwsbrieven, meetings en leermomenten. Dit is vooral gericht op het denken. Om de gemeenschap, kerken en groepen te helpen dit praktisch handen en voeten te geven hebben we het programma Met beide benen in de buurt ontwikkeld.

‘Ik heb meer inzicht gekregen in wat de kern van het geloof is: dat het altijd om verbinding gaat, met God en mensen.'

- Deelnemer leergemeenschap

tearfund new wine
Verhaal
Lees meer
16 juli 2024

Tearfund op New Wine 2024

Lees meer
Mannen schudden elkaar de hand
Nieuws
Lees meer
10 juli 2024

Vacature: Relatiemanager/Fondsenwerver Bedrijven en Major Donors (Utrecht, 32 uur)

Lees meer
Mira de Boer
Blog
Lees meer
10 juli 2024

Waarom zou ik trots zijn op mijn kerk?

Lees meer
Jurjen ten Brinke
Blog
Lees meer
28 juni 2024

'Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden'

Lees meer
Kerkdienst in Myanmar
Verhaal
Lees meer
27 juni 2024

‘We werken nu aan een betere en gezamenlijke toekomst’

Lees meer
Tearfund op Opwekking
Verhaal
Lees meer
25 juni 2024

Voxpop: 3 vragen over de kracht van jouw kerk

Lees meer
Kerk in Azië
Verhaal
Lees meer
24 juni 2024

Kerken die te maken hebben met uitsluiting en vervolging, hebben onze steun hard nodig

Lees meer
Kerk in Nederland
Nieuws
Lees meer
18 juni 2024

Onderzoek wijst uit: 77% van Nederlandse kerkgangers is ‘trots op eigen kerk’

Lees meer