Umoja 

Umoja is een programma van Tearfund dat kerken helpt om met beide benen in de buurt te staan. Het biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen.   

Umoja betekent ‘samen’ en wat ons betreft is dat een werkwoord. Het is het elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar kunt leven.   

Elf kerken waren volop bezig met het Umoja-traject toen vanwege de lockdown het proces bij de meeste deelnemers stilviel. Om kerken toch te blijven stimuleren naar buiten gericht te blijven (of te worden), is er een laagdrempelig, online `Umoja light’-studieboekje uitgebracht. Dit werd meer dan 1.000 keer gedownload.  

GroeneKerken  

Vanuit het besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, is in 2011 GroeneKerken opgericht, een initiatief van Kerk in Actie en Tearfund in samenwerking met Maatschappij van Welstand. Groene kerken zetten vaak de eerste stappen op het gebied van bewustwording, energiebesparing en bewust inkopen. Kerken worden daarin ondersteund door middel van o.a. nieuwsbrieven met tips en inspiratie, een uitgebreide toolkit met praktische informatie en maandelijkse webinars.  

Het afgelopen jaar hebben de meeste werkgroepen en kerken veel hinder ondervonden van de coronamaatregelen. Als landelijke organisatie hebben we daarop ingespeeld door wel beschikbaar te blijven voor vragen en meer in te zetten op inspiratie om iedereen gemotiveerd te houden. In 2020 kwamen er 27 nieuwe groene kerken bij. In totaal zijn 320 geloofsgemeenschappen aangesloten vanuit 17 verschillende denominaties, waaronder 17 moskeeën.  

Veilige kerk  

Veiligekerk.nl helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Dat gebeurt door:  

  • het toegankelijk maken van kennis over (seksueel) misbruik, de gevolgen ervan en de mogelijkheden voor het voeren van kerkelijke procedures;

  • campagnes te initiëren om de kerken aan te zetten tot een effectief preventiebeleid;

  • plaatselijke en landelijke kerkleiders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid die bestaat uit: rechtdoen, pastorale opvang en begeleiding aan slachtoffers. Van kerkleiders wordt verwacht dat zij gemeenteleden activeren om een rol van betekenis te spelen voor alle betrokkenen van (seksueel) misbruik.

Veilige kerk is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten (Meldpunt Misbruik, SMPR en SEM) in samenwerking met Tearfund. Het afgelopen jaar is de organisatie verzelfstandigd en maken wij deel uit van de klankbordgroep. In dat platform worden kennis, ervaringen, materialen en ontwikkelingen gedeeld. Andere organisaties die zitting hebben in de klankbordgroep zijn o.a. de Raad van Kerken, MissieNederland, de CHE, TU Kampen, PThU, VPSG, Reformatorisch Meldpunt en Stichting Chris.  

Activiteiten voor kerken  

In 2020 investeerden wij in diverse activiteiten in het toerusten van de kerk om van betekenis te zijn voor dichtbij en ver weg.  

Voor actieve gemeenteleden:  

  • Een drietal gratis online workshops. Ca. 90 mensen per workshop (162 unieke aanmeldingen) verdiepten zich in de principes van veerkracht en hoe de kerk een bron van hoop en verandering kan zijn voor de omgeving.
  • Diverse podcasts rondom de thema’s veerkracht en geloven in crisistijd. Medewerking werd verleend door o.a. Rikkert Zuiderveld, Reinier Sonneveld, Arie van der Veer en Trees van Montfoort. De podcasts trokken gemiddeld 1.000 luisteraars.  
  • Blog. Dorina Nauta schreef begin maart een aanmoediging voor kerken hoe zij in coronatijd van betekenis kunnen zijn. Deze blog werd meer dan 7.000 keer gelezen.  

Voor kerkleiders, predikanten en voorgangers:  

  • Werkconferentie Integral Mission. 93 kerkleiders en pioniers leerden op 29 januari 2020 van de kerken in Haarlem via spreekbeurten en werkbezoeken.  
  • Online collegemiddag Theology of Migration. Theoloog des Vaderlands 2019 Samuel Lee verzorgde op 26 juni 2020 een college voor 76 deelnemers.