Hoe veerkrachtig zijn we als kerk en als gelovigen?

Kantelpunt

De pandemie legt de kwetsbaarheid van ons en onze kerk bloot. De reacties daarop zijn heel verschillend. De ene groep beweegt mee, de andere haakt af. We zien kerken die geen capaciteit hebben voor techniek én gelikte onlinediensten. We zien kerken die juist nu bewust zijn van de noden in hun omgeving én kerken die meer naar binnen geraakt zijn. We zien trouwe kerkgangers (al dan niet online) én wegblijvers.  

We hebben te maken met voortdurende veranderingen en daarmee bewegen we naar een historisch kantelpunt. Een fase van de kerk waarin het vertrouwd was, wordt ingeruild voor een nieuwe fase, waarvan de contouren nog nauwelijks op papier staan.  De vraag rijst in hoeverre we in staat zijn om een crisis op te vangen. Hoe veerkrachtig zijn we als kerk en als gelovigen?

De drie i’s

In het werk van hulporganisatie Tear is veerkracht een kernbegrip. Veerkracht om als dorp of stad weer op te klauteren na een overstroming of aardbeving, veerkracht om hoop te houden als een hongersnood elk jaar weer terugkomt. We zien voorbeelden van veerkracht die ons verstand te boven gaan. Kleine kerkjes in rampgebieden waarvan de leden soms nog de enige hulpverleners zijn, terwijl ze daar niet voor opgeleid zijn en ook hun eigen hoofd boven water moeten houden. Te midden van alle ellende maakt die veerkracht een stukje van Gods nieuwe wereld zichtbaar.  

Veerkracht gaat over navigeren door teleurstelling, verlies en schade. Dan ontstaat er kracht die ons laat meebewegen. Ongeacht moeilijke situaties.

Wat veerkracht praktisch is, zal voor iedere kerk anders zijn. Tear gaat dit najaar met het programma Veerkrachtige Kerk samen met geïnteresseerden op zoek naar de basisprincipes van veerkracht en wat veerkracht voor kerken in Nederland kan betekenen.

Alvast drie punten die volgens ons een rol spelen bij het ontwikkelen van veerkracht in coronatijd:

God laat Zijn kerk niet los!

1. Inspiratie

Inspiratie biedt hoop. Hoop geeft kracht. Laat je inspireren door Gods Woord, dat nieuw perspectief kan geven. Laat je inspireren door voorbeelden uit de kerkgeschiedenis. Het verleden toont keer op keer: God laat Zijn kerk niet los! Leer van kerken wereldwijd en kijk ook eens naar seculiere initiatieven. Ga op zoek naar waar God op dit moment aan het werk is en werk met Hem mee.

2. Interactie

Geloven kun je niet alleen. Je hebt andere mensen nodig om samen de wedloop te winnen. Veerkracht geef je aan elkaar door met elkaar op te trekken, door er voor elkaar te zijn in moeilijke tijden, door elkaar te bemoedigen. Nu de fysieke interactie in deze tijd vaak uitdagend is, is het des te belangrijker dat de interactie gewaarborgd blijft, in welke vorm dan ook. Mensen die elkaar veerkracht geven, geven samen veerkracht aan de kerk. Dan wordt de kerk een bron van licht, zichtbaar voor mensen binnen en buiten de kerk.

3. Inzet

Stilstaan is goed. Het geeft ruimte om te reflecteren, voor creatief denken, het kan nieuwe inzichten opleveren en nieuwe energie geven. Maar met alleen stilstaan komen we er niet. Inzet en actie zijn ook nodig! Bekijk opnieuw waar de nood is in de buurt. En inventariseer wat jullie te bieden hebben als kerk. Juist bij kerken in een crisissituatie zien we dat die twee uitgangspunten een bijna onuitputtelijke energie geven om als kerk van betekenis te zijn. Dat maakt de kerk relevant en houdt haar springlevend!

Conny Verkerk en Dorina Nauta
Tearfund

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Een kerk in Nederland
Lees meer
4 februari 2022

Als kerk wil ik...

Tearfund gelooft in de kracht van de lokale kerk. Ze kent de omgeving, weet wat er speelt en staat met beide benen in de [...]
Lees meer
Mensen voor hutjes in Oeganda
Lees meer
14 oktober 2021

Update Connected Church in Oeganda - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank dat jullie het werk van Connected Church ondersteunen waardoor we [...]
Lees meer
Connected Church Syrië
Lees meer
14 oktober 2021

Update Connected Church in Syrië - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank voor jullie steun. We praten jullie in deze update graag bij over [...]
Lees meer
Voorgangersreis Oeganda. Foto: Carla Manten.
Lees meer
14 oktober 2021

Het Boekje Open

Speciaal voor diakenen en iedereen die wel een kerkelijke vergadering voorbereid, maakten we Het Boekje Open. Zo kun je [...]
Lees meer
Vrouwen Ethiopië
Lees meer
13 oktober 2021

Tearfund Collecte-actie 2022

Als diaken en als kerk wil je van betekenis zijn voor je gemeente en de wijk. Gods liefde handen en voeten geven door te [...]
Lees meer
Werkconferentie Maastricht
Verhaal
Lees meer
7 oktober 2021

Lessen uit Maastricht

Vandaag vond in Maastricht de jaarlijkse Tearfund-werkconferentie plaats, een dag vol ontmoeting, inspiratie en [...]
Lees meer
Dorina Nauta - Spreker Tearfund
Lees meer
22 juli 2021

Een activiteit organiseren of materiaal aanvragen

De kerkelijke kalender zit vol activiteiten. Kerkdiensten vormgeven, jeugdwerk, kringen, gemeentebijeenkomsten, [...]
Lees meer
dorp in nederland Groessen
Lees meer
22 juli 2021

Als kerk aan de slag in de buurt

Tearfund helpt kerken ver weg en dichtbij verandering in hun eigen buurt te maken. Met de volgende programma's hopen [...]
Lees meer
Dansende vrouwen
Lees meer
22 juli 2021

Een project steunen als kerk

Onze missie is mensen zelf op te laten staan uit armoede en onrecht. Dat doen we op veel plekken in de wereld via diverse [...]
Lees meer
Collectezakken in een Nederlandse kerk
Lees meer
14 juli 2021

Een collecte houden

Wij geloven in de kracht van de kerk. Daarom bieden wij wereldwijd hulp via lokale kerken en christelijke organisaties. [...]
Lees meer