Samen in gebed gaan zorgt voor een gevoel van verbondenheid.

De kerk heeft een centrale rol in de uitvoering van humanitaire programma’s. Hoe gaan jullie om met de onvoorspelbare en steeds veranderende context?

Dr. Tefera: ‘De context verandert, maar in onze aanwezigheid als kerk verandert er niets. Wij zijn verankerd in de gemeenschappen waar we werken. We voelen ons verbonden aan de mensen én aan de plaats. Er mag dan een hevig conflict gaande zijn, de kerk blijft invulling geven aan haar rol binnen de regio waar dat mogelijk is.

Onze eigen kerk komt regelmatig bij elkaar om te bidden voor de huidige situatie. We vragen God dan steeds opnieuw of we weer een ingang mogen vinden, zodat we ons werk uit kunnen blijven voeren. Samen in gebed gaan zorgt voor een gevoel van verbondenheid. En gebeden worden ook verhoord. Veel binnenlandse vluchtelingen bevinden zich op dit moment in de Amhara-regio. Het was lange tijd niet mogelijk, maar nu kunnen we hier ons werk uitvoeren. Uit een aantal gebieden heeft de Tigray People’s Liberation Front (TPLF), een van de strijdende partijen, zich teruggetrokken.’

We zijn gezamenlijk in staat om aantallen te bereiken waarvan we nooit hadden gedacht dat we ze zouden bereiken.

Hoe ervaart Food for the Hungry de steun van de kerk?

Trisha Okenga: ‘Op dit moment loopt er een belangrijk project in samenwerking met de kerk en met financiering van de Dutch Relief Alliance (DRA). Het bereik van dit project is enorm. Dat het bereik zo groot is heeft met name te maken met de steun van de kerk. Op eigen kracht waren we denk ik nooit zo ver gekomen. Ik merk dat we onze krachten goed kunnen bundelen. Onze expertises vullen elkaar goed aan. De Kale Heywet Church heeft bijvoorbeeld en succesvolle tak die zich specifiek bezighoudt met het verlenen van voedselhulp en ondersteuning op het gebied van WASH (watervoorziening, sanitatie en hygiëne, red.). Food for the Hungry draagt vervolgens weer bij met technische en logistieke expertise. Zo zijn we gezamenlijk in staat om aantallen te bereiken waarvan we nooit hadden gedacht dat we ze zouden bereiken.’

Dr. Tefera: ‘Wat Trisha hier zegt is inderdaad een mooi voorbeeld van de synergie die ontstaat door onze samenwerking. De ambities van zowel de Kale Heywet Church als Food for the Hungry zijn hetzelfde, we werken naar hetzelfde doel.’

De kerk wist precies waar en welke hulp het hardst nodig was.

Waar wordt die synergie het meest duidelijk zichtbaar?

Trisha Okenga: ‘Het project dat ik zojuist beschreef is een nieuw project in North Wollo, binnen de Amhara-regio. Via dit project verlenen we dus voedselhulp, WASH ondersteuning en verspreiden we contanten voor uiteenlopende doeleinden. Voor Food for the Hungry was North Wollo een nog onbekend gebied. Voor we hier begonnen met het werk kenden we de regio nog niet zo goed. Dankzij de samenwerking met de Kale Heywet Church waren we in staat om onze projecten te starten vanuit een goede en sterke positie. De juiste contacten waren al gelegd. De kerk wist precies waar en welke hulp het hardst nodig was. Hierdoor konden we al vrij snel overgaan tot de implementatie van onze programma’s en viel veel voorbereidend werk weg.’

Zoeken ook andere kerken in de regio samenwerking op?

Dr. Tefera: ‘Ja, zeker. Ik merk dat we met ons werk als Kale Heywet Church andere kerken aanmoedigen om hetzelfde te doen. Het komt natuurlijk vaker voor dat hulporganisaties een nieuwe regio binnenkomen. De kerk is heel opmerkzaam en binnen relatief korte tijd hebben zij in de regio de mensen die het hardst om hulp verlegen zitten geïdentificeerd en de informatie hierover gecommuniceerd.’

In het verlenen van de hulp zijn we onvoorwaardelijk.

Buitenom de faciliterende rol, zijn er nog andere rollen voor de kerk weggelegd?

Dr. Tefera: ‘De kerk heeft in het conflict vaak ook een bemiddelaarsrol, misschien wel een van de belangrijkste rollen. Zo communiceert de kerk met de lokale overheid én met de gevluchte bevolkingsgroepen. Direct contact tussen die twee is er om verschillende redenen vaak nauwelijks. De kerk verbindt zo de verschillende betrokkenen aan elkaar. In het verlenen van de hulp zijn we onvoorwaardelijk: iedereen die hulp nodig heeft helpen we, ongeacht aan welke kant van het conflict je staat.’

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Gerelateerde content
Save the planet klimaatprotest.jpg
Verhaal
Lees meer
2 november 2021

Maak internationaal klimaatbeleid ‘religieuzer’

Meer dan tachtig procent van de wereldbevolking laat zich in denken en doen beïnvloeden door een religieuze overtuiging. [...]
Lees meer
Een kerk in Cambodja
Verhaal
Lees meer
26 juni 2021

Laat hulporganisaties vaker samenwerken met geloofsgemeenschappen

Internationale hulporganisaties en geloofsgemeenschappen moeten nauwer met elkaar optrekken. In veel landen kunnen [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Hoe verleen je humanitaire hulp in een gebied dat volledig ontwricht is?

Sinds november 2020 heerst er in Tigray, Ethiopië, een gewapend conflict tussen de landelijke en regionale overheden. Een [...]
Lees meer
Ethiopie Tigray crisis
Verhaal
Lees meer
5 April 2022

Hulp aan Tigray: ingewikkeld, maar niet onmogelijk

De laatste keer dat je in het nieuws las over de situatie in Tigray is mogelijk al weer even geleden. Toch blijft de situatie [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
1 november 2021

Kerkleiders uit het door oorlog verscheurde Tigray: ‘We proberen licht te zijn in deze duistere situatie.’

Je zou het bijna vergeten: dat er al maandenlang een bloedig conflict gaande is in Tigray. Want de media hebben er weinig [...]
Lees meer
Hulpverleners in Tigray
Verhaal
Lees meer
1 juni 2021

Nederlandse hulporganisaties hervatten hulpverlening in Tigray

Na een maand van gedwongen stilstand hebben de hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance de hulpverlening in Tigray [...]
Lees meer