Tijdens een ontmoeting tussen voorgangers en predikanten in Ethiopië, vertelden lokale kerkleiders uit Tigray hoe de situatie voor ze is. Hoe is het om te moeten (over)leven in het oorlogsgebied? Wat zijn de gevolgen voor de lokale kerk, en hoe proberen ze ondanks alle uitdagingen een licht te zijn voor hun omgeving?

Ontwricht

‘Oorlog ontwricht je leven. Het zorgt voor sociale, psychologische en economische problemen. Heel veel mensen sloegen op de vlucht voor het geweld. Volgens schattingen van de overheid gaat het om 1.7 miljoen (!) mensen die hun huis verlaten hebben. Al die mensen moeten tijdelijk onderdak zoeken in scholen, kerken, moskeeën, of gewoon in de buitenlucht. Ze hebben geen eten. Ze hebben onderweg te maken met allerlei vormen van geweld, zoals gerichte aanvallen en plundering van huizen, scholen en winkels. Ze zijn getuige van marteling en doodslag.’

Mensen worden wanhopig en veel besluiten weg te trekken op zoek naar een betere plek voor hun gezin. Ook in onze kerken.

Geen salaris, medicijnen, gesloten banken, geen elektriciteit

‘We zijn als kerk, als gelovigen, deel van deze gemeenschap. Alles wat onze gemeenschap treft, treft ons ook. Ook wij hebben kinderen die al heel lang niet naar school kunnen, omdat de scholen dicht zijn. Onze kinderen die angststoornissen ontwikkelen door alles wat ze hebben meegemaakt en gezien. Ook zijn er heel veel praktische problemen die het leven heel moeilijk maken. De banken zijn gesloten, waardoor we niet bij ons geld kunnen. Dat is een acuut probleem, want hoe kun je eten kopen voor je gezin als je geen geld hebt?’

‘Mensen zijn hun werk kwijtgeraakt. In onze kerken werken veel mensen voor de overheid, voor hulporganisaties, of ze hebben een eigen bedrijfje of zijn dagloner. Ook de inkomsten van onze kerken zijn gehalveerd, waardoor we als voorgangers niet meer rond kunnen komen. Er is geen of zeer gebrekkige elektriciteit en het communicatienetwerk ligt al tijden plat, dus het is heel ingewikkeld om met elkaar als gemeenschap in contact te blijven.’

Maar de lijst is nog veel langer. ‘Er is veel wantrouwen, en er gaan veel geruchten rond die ons allemaal onzeker en bang maken. Ook ziekenhuizen en gezondheidscentra kampen met medicijn- en apparatuurtekorten. Het salaris van mensen die voor de overheid werken, is al lange tijd niet uitbetaald. Mensen worden wanhopig en dat doet veel van hen besluiten dan maar weg te trekken op zoek naar een betere plek voor hun gezin. Ook in onze kerken.’

Het is het hart van Christus dat ons oproept om Zijn liefde aan iedereen uit te delen en om de last die we allemaal moeten dragen, samen te delen.

Het hart van Christus

Ondanks deze dagelijkse worstelingen die ook hun eigen gezinnen treft, zoeken de voorgangers naar manieren om als kerk een licht te laten schijnen. ‘We proberen onze kerkleden te ondersteunen, in praktisch opzicht door bijvoorbeeld kleding en voedsel uit te delen. We ontvangen hiervoor ook steun van kerken uit andere delen van het land. Maar we nemen ook veel tijd voor gebed, pastoraat en gesprekken, om zo met elkaar dichtbij God te zijn. We bidden om vrede.’

‘Ook al zijn we zelf in nood, we proberen waar we kunnen anderen, zowel kerkleden als de bredere gemeenschap, te helpen. We kunnen niet anders. Het is immers het hart van Christus dat ons oproept om Zijn liefde aan iedereen uit te delen. En om de last die we allemaal moeten dragen, samen te delen.’

Hoop ondanks alles

Hoewel de situatie uitzichtloos lijkt, houden de voorgangers geloof en hoop dat vrede mogelijk is. ‘Ja, er vinden op dit moment moorden plaats, er zijn rellen, er wordt vernield, er zijn gewapende troepen die wetteloos zijn. Al deze gebeurtenissen zijn een test voor ons geloof. Maar wij geloven ook dat als de kerk zuiver is, berouw toont, onpartijdig blijft, als we bidden en vasten en God zoeken, als we laten zien wat het betekent om in eenheid samen te leven, en om als kerk solidair te zijn met iedereen in nood, dat God Zijn belofte zal houden. En dat er een dag aanbreekt dat deze regio en ons land opnieuw ontwikkeling, vrede en gerechtigheid zal zien.’

*Omwille van hun veiligheid noemen we geen namen of exacte plaatsen. De bron en hun namen zijn bekend bij Tearfund.

In de zomer spraken we de voorgangers over de situatie in Ethiopië. Inmiddels is de situatie behoorlijk verslechterd.

Help mee!

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?
Gerelateerde content
Spaargroepen Ethiopië
Verhaal
Lees meer
7 mei 2020

Ephraïm in Ethiopië: ‘We zoeken God en zorgen voor elkaar’

Eerst was er droogte, daarna kwamen de sprinkhanen en nu komt daar ook nog eens Corona bovenop. En toch ziet Ephraïm Tsegay [...]
Lees meer
Vluchtelingen in Ethiopië
Verhaal
Lees meer
11 februari 2021

Noodhulp in Ethiopië na gevechten tussen rebellen en het leger

Na de verkiezingen in de noordelijke regio Tigray op 9 september, is de spanning in Ethiopië opgelopen. Het conflict tussen [...]
Lees meer
Tigray
Nieuws
Lees meer
1 september 2021

Hongersnood dreigt in Ethiopië

Sinds afgelopen november is er een hevige oorlog gaande in Tigray, Ethiopië. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Hoe verleen je humanitaire hulp in een gebied dat volledig ontwricht is?

Sinds november 2020 heerst er in Tigray, Ethiopië, een gewapend conflict tussen de landelijke en regionale overheden. Een [...]
Lees meer
Ethiopie Tigray crisis
Verhaal
Lees meer
5 April 2022

Hulp aan Tigray: ingewikkeld, maar niet onmogelijk

De laatste keer dat je in het nieuws las over de situatie in Tigray is mogelijk al weer even geleden. Toch blijft de situatie [...]
Lees meer
Beeld Ethiopië Tearfund UK
Verhaal
Lees meer
16 februari 2022

De synergie die ontstaat zodra de kerk betrokken wordt

In het noorden van Ethiopië, met name in de regio Tigray, is op dit moment een hevig conflict gaande. Het verlenen van hulp [...]
Lees meer
Hulpverleners in Tigray
Verhaal
Lees meer
1 juni 2021

Nederlandse hulporganisaties hervatten hulpverlening in Tigray

Na een maand van gedwongen stilstand hebben de hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance de hulpverlening in Tigray [...]
Lees meer