De Filipijnen zijn kwetsbaar voor orkanen en overstromingen. Orkaan Rai kwam donderdag aan land met windsnelheden van tegen de 200 km per uur, met windstoten van 260 km per uur. Slagregens, windstoten, stormvloeden en landverschuivingen zijn het gevolg. 63 districten raakten afgesloten van elektriciteit en dat is nog maar gedeeltelijk hersteld. Overheid en hulporganisaties schatten dat mogelijk meer dan een miljoen mensen zijn getroffen door de gevolgen van de orkaan. Tijdige evacuaties redden mensenlevens: er zijn nu meer dan 400.000 mensen geëvacueerd. Het is nog maar de vraag hoe snel zij terug kunnen naar hun eigen huizen.

Tearfund werkt in de Filippijnen via lokale kerken en christelijke organisaties aan noodhulp en rampenpreventie. Al eerder, in 2013, werd het land getroffen door orkaan Haiyan, waarbij toen meer dan 6.000 slachtoffers vielen. Sindsdien is het land beter voorbereid op rampen. Weersvoorspellingen zijn nauwkeuriger en dankzij snellere evacuaties zijn mogelijk dankzij de ontvangen training.

De rol van Tearfund is op dit moment het ondersteunen van de lokale partners en kerken. Deels zijn deze kerken al actief, maar ook voor hen is de situatie nog onduidelijk. Wat we nu kunnen doen is bidden. Tearfund heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in rampenpreventie via lokale kerken en organisaties. Waar nodig ondersteunen we ook bij deze acute ramp.

Noodhulp via lokale kerken op de Filipijnen

Tearfund werkt altijd samen met lokale christelijke organisaties en kerken. We zenden zelf geen reddingswerkers of hulpverleners uit. Deze manier van werken is effectief en duurzaam op de lange termijn. Sinds supertyfoon Haiyan in 2013 zijn de kerken op de Filipijnen hard aan de slag gegaan met rampenparaatheid. Er is een beweging van kerken ontstaan die zich samen inzetten rampenparaatheid, samen met hun gemeenschap. Ook nu zijn zij hard aan de slag. Martha Zonneveld, Noodhulpcoördinator bij Tearfund, zegt hierover het volgende: ‘Onze principes gaan uit van lokale kracht en op de Filipijnen heb ik gezien dat dit zeer effectief kan zijn.’

De Filipijnen liggen in de zogenaamde ‘ring of fire’, een gebied dat vaak getroffen wordt door vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, die soms gepaard gaan met tsunami's. Door klimaatverandering worden ook stormen en regenval zwaarder, waardoor overstromingen en aardverschuivingen steeds vaker voorkomen. De vraag is dus niet of er een ramp gaat gebeuren, maar wanneer. Als Tearfund zijn we daarop ingesteld. We werken samen met professionele christelijke organisaties en lokale kerken met wie we al vele jaren een goede band hebben.

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.
Gerelateerde content
Bangaldesh rampenpreventie.jpg
Verhaal
Lees meer
3 november 2021

Rampenmanagement in Bangladesh: we doen het samen!

België, Nederland, Luxemburg en verschillende Duitse deelstaten werden er in juli dit jaar door getroffen: overstromingen [...]
Lees meer
Oorlog Mozambique. Foto: Food for the Hungry
Nieuws
Lees meer
23 maart 2021

Ramp op ramp voor Mozambique

Mozambique heeft te maken met een opeenstapeling van rampen. In januari 2021 werd een kwart miljoen mensen getroffen door [...]
Lees meer
Handen wassen
Verhaal
Lees meer
11 november 2021

Update Haïti: noodhulp en een verhaal van veerkracht

Vlak nadat op 14 augustus een enorme aardbeving in Haïti had plaats gevonden, konden wij via onze lokale partner World [...]
Lees meer
Tigray
Nieuws
Lees meer
1 september 2021

Hongersnood dreigt in Ethiopië

Sinds afgelopen november is er een hevige oorlog gaande in Tigray, Ethiopië. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en [...]
Lees meer