Ik had het gevoel: waarvoor doe ik dit allemaal?

Foto: André Voorberg (links) met werknemers van plastic recycling bedrijf Ecobrixs

'Dertig jaar lang heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. In de sales van de automotive industrie, de zware grote trucks. In mijn laatste baan had ik het prima naar m’n zin. En toch… ik miste iets. Ik had het gevoel: waarvoor doe ik dit?'

Dit was de aanleiding voor André Voorberg (53 jaar) om twee jaar geleden de overstap te maken naar hulporganisatie Tearfund. 'Ik zag een wereld vol armoede en onrecht om me heen en geloof niet dat dat Gods bedoeling is. Daar wilde ik – ook in mijn werk – iets aan doen.'

André is nu relatiebeheerder voor bedrijven. Voor ondernemers die betrokken willen zijn bij een project van Tearfund is hij de contactpersoon. Door corona kon hij lange tijd niet reizen. Maar onlangs zag hij voor het eerst met eigen ogen welke resultaten in Oeganda behaald worden met de steun van Tearfund.

Mensen zijn zelf eigenaar. Je ziet ze tot bloei komen.

De impact van ondernemers

'Nu heb ik zelf kunnen zien waar het geld en de ondersteuning van ondernemers naar toe gaat. En dat Tearfunds aanpak om mensen zélf op te laten staan uit armoede en onrecht, echt werkt.' André vertelt enthousiast over zijn reis. 'Om een voorbeeld te noemen: we bezochten een waterproject in Zuidwest-Oeganda. In dat project werkt Tearfund samen met de kerk van Oeganda om te voorkomen dat tropische slagregens de landbouwgronden op de hellingen wegspoelen en drinkwatersystemen verwoesten.'

'Ik vind het gaaf om te zien dat Tearfund echt de zelfredzaamheid van mensen stimuleert. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door de lokale bevolking. Ze bouwen onder begeleiding zelf wateropslagtanks voor schoon drinkwater en leggen zelf dammen, leidingen en terrassen aan. Ze zijn zelf eigenaar en worden getraind om zelf de reparaties en het onderhoud te doen. Je ziet mensen tot bloei komen. En hun levensstandaard en levensvreugde gaat significant omhoog.'

In Oeganda draait het veel meer om relatie

Confrontatie met jezelf

André’s kennismaking met de Oeganda was ook een confrontatie met zichzelf. 'Je merkt hoezeer de Nederlandse manier van denken en ondernemen anders is dan de Oegandese. Ik dacht af en toe: wat zijn jullie doelen? Waarom pakken jullie niet door? Maar ik heb ontdekt dat het in Oeganda veel meer draait om de relatie: verbinding maken met elkaar, loyaliteit en toewijding aan elkaar. Dat is juist waar we hier in het Westen misschien wel te weinig aandacht voor hebben. Het mooie is dat we daarin van elkaar kunnen leren.'

Een project waar André die verbinding en zorg samen zag komen, is bij het bedrijf Ecobrixs, dat gevestigd is in Masaka, zo’n 130 kilometer van de hoofdstad Kampala. Ecobrixs zamelt plastic afval in en recyclet het tot duurzame producten, zoals plastic balken voor hekwerken. 'Daar kwamen zoveel aspecten bij elkaar: het opruimen van afval, bewustwording van zorg voor de schepping, het hergebruiken van materialen en het creëren van werkgelegenheid, ook voor mensen met een lichamelijke beperking.'

Ook bij dit project is er intensief contact met de lokale kerk. 'Kerk en samenleving zijn in Oeganda sowieso veel meer met elkaar verweven dan in Nederland. Praktische zorg voor de naaste hoort er gewoon bij. De kerk is vaak de aanjager van verandering in de samenleving. Dat principe hebben we bij Tearfund geïntegreerd en zetten we al jaren wereldwijd in.'

Ondernemers in actie

Bij Ecobrixs is een Nederlandse groep ondernemers, verenigd in een Tearfund Businessclub, betrokken. De groep zorgt niet alleen voor financiële ondersteuning. Ecobrixs heeft de Nederlandse ondernemers ook gevraagd om mee te denken over de productontwikkeling en marketing van het recyclingbedrijf. Via online meetings onderzoeken beide partijen wat ze voor elkaar kunnen betekenen. In het najaar wil de Nederlandse businessclub naar Oeganda afreizen om elkaar in het echt te ontmoeten.

Juist ondernemers kunnen iets doen aan armoede en onrecht

André: 'Die inhoudelijke betrokkenheid zorgt voor een mooie wisselwerking. Enerzijds dragen de Nederlandse ondernemers bij met de kennis en kunde. Anderszijds maakt Ecobrixs hen weer bewust van recycling en hoe je als bedrijf duurzaam kan bijdragen aan sociale en ecologische verbetering in je eigen omgeving.'

André is enthousiast over de ondernemers die bij Tearfund betrokken zijn. 'De ondernemers waar ik contact mee heb, zijn echt vanuit hun hart en geloof op zoek naar hoe zij kunnen bijdragen aan Gods Koninkrijk. We hoeven niet allemaal bij een hulporganisatie te gaan werken. Sterker nog, we hebben juist ondernemers nodig om iets te doen aan armoede en onrecht in de wereld. Want ondernemers zijn mensen die initiatiefrijk zijn en daadkracht tonen. Zij durven stappen te zetten en risico’s te nemen waar anderen blijven zitten. Ik vind het gaaf om met hen op te trekken en hen te betrekken bij onze projecten.'

Beleef een levensveranderende reis

Wil jij als ondernemer ook met eigen ogen de impact van het werk van Tearfund zien? Dat kan! Tearfund biedt de mogelijkheid om dit najaar samen met andere ondernemers twee projecten in Oeganda te bezoeken. Ondernemers die eerder meegingen, lieten ons weten dat deze ervaring hun leven veranderd heeft. 

Wat gaan we doen? 

We gaan 'in de keuken kijken' bij het afvalverwerkingsproject Ecobrix en het waterproject in Kigezi. Je krijgt de unieke kans om met de Oegandese ondernemers kennis en kunde uit te wisselen. Je leert over de inspirerende rol van de kerk die nauw bij deze projecten betrokken is. En we delen met elkaar het geloof. 

Praktisch 

De reis is van vrijdag 14 t/m zaterdag 22 oktober. De bedoeling is dat je deze reis zelf, dan wel uit je onderneming, bekostigt. De benodigde bijdrage is € 3.500, - per persoon. Mocht er geld overblijven, dan wordt dat natuurlijk gebruikt voor de ondersteuning van de twee projecten. De kosten zijn als gift fiscaal aftrekbaar.

Interesse? Meer weten? 

Mail ons! 

Doe dat voor 18 juli en André Voorberg, relatiebeheerder Bedrijven, neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Afbeelding
Andre Voorberg
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons. Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.
Gerelateerde content
Eco Brix
Project
Lees meer
Oeganda
Afbeelding
Duurzaamheid
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Werkgelegenheid voor jongeren door afvalrecycling

Eco Brixs zet zoveel mogelijk plastic afval om in duurzame producten. Op deze manier gaat de Oegandese onderneming [...]
Lees meer
Waterproject Oeganda, Kigezi
Project
Lees meer
Oeganda
Afbeelding
Kerk & Community
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Dit project werkt aan de toegang tot schoon water en het verbeteren van sanitaire voorzieningen en hygiëne in Kigezi, [...]
Lees meer
Hongersnood dreigt in Oost-Afrika door stijgende graanprijzen
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Wereldwijde voedselcrisis

Vanuit Oost-Afrika, het Midden-Oosten en Azië wordt de noodklok geluid: er heerst een wereldwijde voedselcrisis. Door de [...]
Lees meer
Dirk de Rover bezoekt met Tearfund-businessclub SOMT partnerorganisatie Teddo in Oeganda
Verhaal
Lees meer
13 juli 2022

'Voor Oegandese ondernemers is God verweven met hun werk'

De Nederlandse ondernemer Dirk de Rover is al meerdere keren op reis geweest om lokale programma’s van Tearfund te [...]
Lees meer
Rick Jansen (Villa Klarendal Arnhem) over wat hij mist in de preek
Verhaal
Lees meer
4 April 2022

Wees niet bang, maar kijk naar wat je hebt ontvangen

Rick Jansen, levensloopbegeleider, coach, trainer, missionaire pionier én spreker voor Tearfund. In 2005 verhuisde hij [...]
Lees meer
Microfoon
Verhaal
Lees meer
20 maart 2022

5 inspirerende TED Talks over duurzaamheid

Wat heeft het evangelie te maken met zorg voor de natuur? Hoe zit het nu echt met klimaatverandering? Hoe kan ik &#039 [...]
Lees meer