Begin november escaleerde de situatie in Tigray. Op woensdag 4 november kondigde de Ethiopische premier een militaire invasie aan in de noordelijke deelstaat Tigray, tegen de grens met Eritrea. Vanaf dat moment vonden er gevechten plaats tussen het militaire leger en strijders in de deelstaat. Ook waren er dagelijks bombardementen en beschietingen. Er zijn honderden doden gevallen en duizenden mensen sloegen op de vlucht.

We maken ons grote zorgen over de lokale bevolking in Tigray, met name om kwetsbare groepen.

In de eerste week van december claimde de Ethiopische regering dat de oorlog met milities voorbij is. Tot nu toe zijn die berichten echter moeilijk te verifiëren en blijft het in sommige delen van Tigray onrustig. Doordat telefoonverbindingen platliggen is het moeilijk om goed zicht te krijgen op de situatie. Daarnaast krijgen hulporganisaties nog geen toestemming om naar Tigray te reizen vanwege de onveilige situatie in het gebied.

Hulp in aangrenzende deelstaten

In december vonden missies met verschillende hulporganisaties plaats in Afar en Amhara, twee deelstaten die grenzen aan Tigray. Er werd onder meer hulp geboden door de VN en twee lokale partners van Tear. Hierdoor hebben we beter zicht op het aantal mensen dat naar Afar en Amhara is gevlucht. Ook weten we beter wat hun behoeftes zijn.

Ongeveer 22.000 mensen zijn vanuit Tigray naar Afar gevlucht. Zij zijn opgevangen door families in Afar. De nood is hoog en er is urgent behoefte aan voedsel en water. In de regio Amhara zijn minstens 61.000 ontheemden geteld die dringend behoefte hebben aan water, voedsel en onderdak. 

Onze lokale partners zijn in Afar en Amhara begonnen met het verlenen van noodhulp aan mensen die zijn gevlucht voor het geweld in Tigray.

Voedselonzekerheid en waterschaarste

Voedselzekerheid was al een probleem in Tigray, en op dit moment wordt gevreesd dat de situatie nog verder verslechtert. Door communicatie black-outs, wegblokkades en de sprinkhanenplaag in Ethiopië wordt de kans op voedseltekorten alleen maar groter. Normaal gesproken wordt rond deze tijd van het jaar geoogst, maar nu wordt verwacht dat voedselhulp hard nodig is.

De Afar-regio, waar veel mensen heen zijn gevlucht, is een van de droogste gebieden van het land, en ook hier is er weinig voedselzekerheid. De waterschaarste zal nog verder toenemen als er meer mensen moeten leven van dezelfde waterbronnen.

Ephraim Tsegay: ‘Ik maak mij ernstige zorgen over de lokale bevolking in Tigray, met name om meisjes en vrouwen. Zij hebben grote kans om slachtoffer te worden van de oorlog en worden kwetsbaar voor misbruik als ze op de vlucht moeten slaan.’

Foto: ANP

Steun mensen in noodsituaties

Tear is op de plekken waar dat het hardst nodig is. Steeds meer mensen hebben te maken met grote ontwrichting van hun leven door rampen of noodsituaties als het gevolg van gewelddadige conflicten. Met jouw hulp kunnen we bij noodsituaties direct in actie komen en hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen. Help jij mee?

Ja, ik help mee

Bid mee

Bid je mee voor de bevolking in Tigray? 

  • Bid voor de regering van Ethiopië. Bid voor verstandige besluiten en dat burgers beschermd worden tegen de voortdurende conflicten. Bid dat de vrede in het land hersteld wordt.
  • Bid voor de meest kwetsbare groepen die nu slachtoffer zijn van de conflicten: meisjes, vrouwen, zwangere en nieuwe moeders, ouderen en mensen met een beperking. Bid voor bescherming.
  • Bid voor onze lokale partners die in de buurt van Tigray en Afar werken. Bid dat als het nodig is, zij snel te hulp kunnen schieten.