“Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'” - Johannes 11:25-26

Ik krijg kippenvel en vochtige ogen als we aan het einde van de paasdienst afsluiten met ‘U zij de glorie’. Het zingen uit volle borst in een stampvolle kerk zal ik vandaag vreselijk missen. En toch is het feest dat Jezus leeft er niet minder om.

Al voor Zijn lijden en sterven laat Jezus zich aan Marta kennen als de opstanding en het leven. Haar broer Lazarus is overleden. Als Jezus dit zegt denkt Marta vooral aan de toekomst: straks zal haar broer opstaan uit de dood, op de laatste dag. Jezus trekt haar naar het hier en nu. Het eeuwige leven is niet alleen toekomstmuziek. Het lied van de opstanding klinkt nu al, in onze tijd. Het is zijn opstandingskracht die zichtbaar wordt in mensen die zelf opstaan uit armoede en onrecht. Het nieuwe leven is zichtbaar als er herstel plaatsvindt.

We vieren vandaag dat Jezus leeft en wij mogen met Hem opstaan. Dat is niet alleen een lied met mooie woorden, maar een manier om het nieuwe leven zichtbaar te maken. In de keuzes die we maken in ons dagelijkse leven. Het zit in hele kleine dingen, waarin Gods glorie zichtbaar kan worden. 

Ons leven is vandaag, in alle gebrokenheid, een U zij de glorie aan Hem!

Tips om Pasen te vieren

Vier uitbundig feest!

Door de omstandigheden vanwege corona, lijkt het een gewone zondag als al die anderen. Kijk vandaag niet in je pyjama de kerkdienst, maar trek feestelijke kleren aan, versier het huis, dek de tafel extra mooi en zet vrolijke muziek op.

Maak een foto van waar jij herstel ziet

Herstel wordt op heel veel verschillende manier zichtbaar: in de bloesem aan de boom, een hoopvol verhaal van iemand die ontdekt heeft dat ze van waarde is, een pasgeboren baby of een positief nieuwsbericht over een nieuwe wet die opkomt voor prostituees. Waar zie je de opstandingskracht van Jezus? Maak daar een foto van!

Organiseer een paaswandeling met de buurt

Stippel een leuke route uit met opdrachten voor onderweg en laat buurtgenoten met z’n tweeën een wandeling maken. Met onderweg een kop koffie en een stukje paasbrood. Een mooie manier om te genieten van de natuur en een buurtgenoot beter te leren kennen.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.