Help mee

Wil jij een bijdrage leveren aan de noodhulp onder de slachtoffers van de aardbeving in Haïti? Geef dan nu! Bedankt voor jouw steun.

Doneer nu

De oogst van de gewassen zal verschrikkelijk laag zijn en dat verergert de armoede en honger. Noodhulp blijft dus urgent.

Wat is de situatie in deze gemeenschappen?

`In Lescave zijn 16 mensen overleden, 814 huizen zijn ingestort en zowel boeren als ondernemers zijn op dit moment niet in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Voedselhulp is hard nodig. In Gorgette zijn gelukkig geen doden gevallen, maar raakten wel meer dan 1.000 huizen beschadigd. In totaal werden daar 400 gezinnen in een klap dakloos. Zowel in Lescave als Gorgette zijn de wateropslagtanks zwaar beschadigd en daardoor is schoon drinkwater schaars. Met een verhoogd risico op infecties en ziektes als cholera als gevolg. Ook hygiëne en sanitaire voorzieningen, met name voor vrouwen, zijn een groot aandachtspunt.’

Hoe is de noodhulp op gang gekomen?

`De aardbeving vond plaats op 14 augustus en op 18 augustus konden wij al in het gebied aanwezig zijn om de nood te inventariseren en met de lokale leiders te overleggen over de coördinatie van de noodhulp. Binnen een week konden we daadwerkelijk beginnen met de verspreiding van waterzuiveringstabletten, voedsel en dekzeilen. De bevolking was erg dankbaar, niet alleen voor het pakket maar ook voor de snelheid en de kwaliteit van de hulp. We hebben inmiddels (6 september, red.) ongeveer 1.100 gezinnen (5.450 personen) kunnen helpen. Tegelijkertijd zijn er zowel in Lescave als in Gorgette nog steeds 1.500 gezinnen die het erg zwaar hebben en die nog geen noodhulp hebben ontvangen.’

noodhulp in Haïti

Hoe groot is jullie team?

`Ons team bestaat uit vijf leden en we worden ondersteund door vier facilitators en elf medewerkers van de plaatselijke autoriteiten. Wij zijn ook dankbaar dat de politie ons heeft geholpen op het gebied van veiligheid. De situatie is op veel plekken gevaarlijk omdat er gewelddadige bendes actief zijn.’

Hoe nu verder?

`Inwoners van Lescave hebben het initiatief genomen om beschadigde waterpunten te repareren en inmiddels zijn er ook wat eerste gesprekken geweest over herstelwerkzaamheden. Maar wederopbouw is iets wat naar verwachting nog een paar maanden zal duren voordat we daar echt mee kunnen beginnen. Onze focus ligt voorlopig nog op noodhulp. De boeren in Gorgette hebben door de aardbeving hun zwarte bonen-oogst van deze maand verloren zien gaan en de verwachting is dat ook de yam-oogst in december onder grote druk staat. De oogst van de verschillende soorten gewassen zal verschrikkelijk laag zijn en dat verergert de armoede en honger. Noodhulp blijft dus urgent.’

Wat is op dit moment de grootste nood?

`Zoals ik al zei, is voedseltekort een grote zorg, maar de nood is complex. Mensen leven ook in grote onzekerheid over hun toekomst, ze zijn bang en hebben opnieuw een trauma opgelopen. Er zijn gesprekken met diverse buitenlandse organisaties zodat we de noodhulp kunnen opschalen. Financiën blijven daarbij een belangrijke schakel.’

Help mee!

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.
Gerelateerde content
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
3 september 2021

Update situatie Haïti

Zaterdag 14 augustus vond in Haïti een enorme aardbeving plaats. Het epicentrum lag vlakbij het gebied waar Tearfund [...]
Lees meer
Noodhulp Haiti
Nieuws
Lees meer
31 augustus 2021

Slachtoffers aardbeving Haïti: dankbaar voor de noodhulp

Na de aardbeving in Haïti kwam Tearfund direct in actie. Via het noodhulpfonds kon een eerste bedrag aan onze lokale [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
20 augustus 2021

Update noodhulp Haïti

Direct nadat de aardbeving in Haïti plaats had gevonden, is Tearfund in actie gekomen een heeft vanuit het noodhulpfonds [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
27 augustus 2021

Noodhulp in Haïti - na de aardbeving

Zaterdag 14 augustus heeft in het zuidwesten van Haïti op ongeveer 120 kilometer van de hoofdstad Port-au-Prince een [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Verhaal
Lees meer
16 augustus 2021

Eerste verhalen slachtoffers aardbeving Haïti

Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden overledenen, gewonden en vermisten. [...]
Lees meer
Verwoeste huizen als gevolg van de aardbeving
Nieuws
Lees meer
15 augustus 2021

Haïti getroffen door zware aardbeving

Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 2.200 doden gevallen, 12.268 mensen [...]
Lees meer