De church forests vormen een icoon voor Ethiopië

‘Church forests’

De gebieden waar het hier om gaat, staan in Ethiopië bekend als de zogenaamde ‘church forests’, kerkbossen. Ze bevinden zich met name in het noorden van het land en worden beheerd door de orthodoxe kerk (een genootschap met bijna 50 miljoen leden), die er alles aan doet om de kostbare stukjes groen te beschermen en onderhouden. Bij Tearfund vinden we dat enorm waardevol! Het geeft goed weer waar we al jaren in geloven: de kerk kan het verschil maken, juist in de zorg voor onze leefomgeving.

Tewaney Seifesellassie
Tewaney Seifesellassie

De church forests hebben een lange geschiedenis. Volgens Tewaney Seifesellassie, werkzaam als programmamanager bij de ontwikkelingsafdeling van de orthodoxe kerk, moeten we hiervoor ver terug in de tijd, naar de vierde eeuw. ‘In deze eeuw werden er in korte tijd zo’n 70.000 kerken gebouwd. Deze kerken moesten aan allerlei criteria voldoen. Zo moesten ze zich bevinden in de hooglanden of op een berg, met zicht op de omliggende regio. Het moest een plek zijn waar het Oude Testament werd gepredikt, omdat dit een belangrijke en bijzondere rol vervult binnen het kerkgenootschap. En bovenal gold dat de plek een afspiegeling moest zijn van de schoonheid van God. Samen kenmerken deze criteria de kerken zoals deze er nu uitzien: prachtige, hooggelegen groene oases. De church forests vormen een icoon voor Ethiopië. Hier in ons land zeggen we vaak: “Een kerk zonder bosgebied, is als een priester zonder baard.” Het komt eigenlijk niet voor.’

Bij God staan biodiversiteit en spiritualiteit nooit los van elkaar

Natuurbehoud als opdracht van God

Voor de orthodoxe priesters zijn de church forests nooit zomaar een project geweest. ‘De manier van leven in en om de kerk is bijbels geïnspireerd en daarmee theologisch gefundeerd’, legt Tewaney uit. ‘De priesters hier zien natuurbehoud als opdracht van God. Bij God staan biodiversiteit en spiritualiteit nooit los van elkaar, ze vallen altijd samen. Wist je dat er in de Bijbel meer dan 30 boomsoorten staan vermeld? Bijvoorbeeld in psalm 92 worden er twee genoemd. Daar staat in vers 13: De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Deze twee boomsoorten illustreren het begrip rechtvaardigheid. Dat zegt dus iets over de enorme waarde die God aan deze bomen toekent. Ze zijn niet zomaar een opvulling voor onze omgeving.’

De kerken staan garant voor een groot deel van het beschikbare water in de regio

Heilig water

Dat ook de bomen in de church forests, buitenom het weergeven van een prachtig beeld, een duidelijke onderhoudsfunctie hebben, blijkt wanneer Tewaney iets deelt over de watervoorziening in de bosgebieden. ‘Al die 70.000 kerken samen staan garant voor een groot deel van het beschikbare water in de regio. De neerslag die in de hooglanden valt, wordt in de vruchtbare grond opgenomen en komt uiteindelijk stroomafwaarts terecht. Na verwerking is dit water geschikt voor het land en zelfs als drinkwater. Het water dat vanuit de church forests komt, wordt ook wel ‘heilig water’ genoemd door de bewoners die er gebruik van maken. Hierin zit iets van de enorme dankbaarheid richting de kerk.’

 

Onze samenwerking met de orthodoxe kerk

Tearfund werkt al verschillende jaren samen met Ethiopian Orthodox Church Development and Inter Church Aid Commission (EOC-DICAC), de ontwikkelingsafdeling van de orthodoxe kerk. Deze kerk heeft het tot haar missie gemaakt om toe te werken naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften. Hier zetten ze zich voor in door de grondoorzaken van armoede, namelijk droogte en conflict, aan te pakken. Altijd vanuit de overtuiging dat alleen een duurzame manier van werken een gemeenschap verder helpt. 

Er zijn steeds meer mensen die hun voordelen halen uit het vruchtbare land

Een interreligieuze missie

Wie denkt dat hier alleen de leden van de orthodoxe kerk mee worden bereikt, heeft het mis. ‘Wat we op dit moment doen, is dat we inzetten op verbindingszones. Dit zijn de stukken land die tussen de verschillende church forests liggen. Door de beplanting tussen de kerken uit te bereiden, zijn er steeds meer mensen die hun voordelen halen uit het vruchtbare land. Deze verbindingszones hebben we bijvoorbeeld al in Gondar, in de Amhara-regio. Het mooie aan deze zones vind ik dat we door de aanleg ook andere geloofsgemeenschappen bereiken, waaronder moslimgemeenschappen. Dit maakt ons werk onderdeel van een interreligieuze missie. Want één ding is zeker: toegang tot schoon water moet er zijn voor iedereen.’

Muren bouwen of grenzen stellen

Ondertussen blijft het een uitdaging om iedereen op een gelijkwaardige manier te laten delen in de rijkdom die de bossen biedt. Ook voor Tewaney is dit een lastig punt. ‘Het bosgebied is erg gewild onder de mensen. Dat betekent ook dat we veehouders trekken, die het liefst al hun geiten bij ons zouden laten willen grazen. Dat snap ik heel goed, maar het maakt de bossen uiteindelijk kapot. Daarom kiezen sommige kerken ervoor om muren om de bossen heen te bouwen, maar ik denk niet dat dát de oplossing is. Het ondermijnt de aanleg van verbindingszones en het creëren van bewustwording is vele malen belangrijker. Grenzen stellen aan wat de kerk biedt, werkt wel. Vaak betekent dat simpelweg dat we de veehouders moeten uitleggen waarom begrazing hier geen goed idee is.’

Wij zijn het land met één van de snelst groeiende bevolkingsaantallen ter wereld

Erkenning

Hoewel Tewaney met grote trots bijdraagt aan het werk van de orthodoxe kerk, zijn we er volgens hem nog niet. ‘Er zijn nog veel dromen voor de toekomst. Ik hoop dat we nog meer mensen kunnen overtuigen van het belang van de bescherming van de bossen. En dat is een uitdaging vanwege de enorme bevolkingsgroei. Wij zijn het land met één van de snelst groeiende bevolkingsaantallen ter wereld. Naar schatting zal ons land over zo’n 40 jaar meer dan 200 miljoen inwoners tellen. Al deze mensen zoeken een plek om te wonen en te leven, wat die 3% aan natuurlijk bosgebied in gevaar brengt. Een erkenning, bijvoorbeeld door UNESCO als werelderfgoed, zou al kunnen bijdragen aan de bescherming van het bosgebied. Maar ik blijf ook naar andere mogelijkheden zoeken.’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Ethiopian Orthodox Church Development and Inter Church Aid Commission (EOC-DICAC).

Beeld: ANP

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Gerelateerde content
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Elaan met een van haar kinderen
Verhaal
Lees meer
1 november 2022

Nood in de Hoorn van Afrika: dit is er aan de hand en dit kun jij doen

Het is geen zonnig zomernieuws. Toch kunnen we niet anders dan het met je delen. Want in de Hoorn van Afrika vindt op dit [...]
Lees meer
Jerrycan geel
Verhaal
Lees meer
4 juli 2022

Halima: ‘Ik wil mijn kinderen niet verliezen'

Dit is het verhaal van Halima. Halima (40) is getrouwd en woont, samen met haar man en vijf kinderen, in het zuiden van [...]
Lees meer
Afar-regio water jerrycans
Verhaal
Lees meer
28 juni 2022

Guret Ahmed: ‘Elke nacht slapen onder de sterrenhemel: die levensstijl geef je niet zomaar op’

Voormalig Afar-nomade Guret Ahmed uit Ethiopië genoot enorm van zijn bestaan als kamelenhoeder. ‘Als je die vrijheid gewend [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Hoe verleen je humanitaire hulp in een gebied dat volledig ontwricht is?

Sinds november 2020 heerst er in Tigray, Ethiopië, een gewapend conflict tussen de landelijke en regionale overheden. Een [...]
Lees meer
Beeld Ethiopië Tearfund UK
Verhaal
Lees meer
16 februari 2022

De synergie die ontstaat zodra de kerk betrokken wordt

In het noorden van Ethiopië, met name in de regio Tigray, is op dit moment een hevig conflict gaande. Het verlenen van hulp [...]
Lees meer