De verschrikkelijke berichten over en beelden van de oorlog tussen Hamas en Israël raken ons diep. Er zijn inmiddels zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijn duizenden doden en gewonden te betreuren, waaronder veel onschuldige burgers. Velen zijn ontheemd geraakt. We zien de haat, het kwaad, de wreedheid.

Ook in Syrië en Libanon nemen de spanningen toe. Er is angst voor escalatie waarbij ook deze twee landen betrokken raken bij het conflict.

Op dit moment werkt Tearfund binnen de regio alleen in Syrië waar we onze noodhulp- en wederopbouwprogramma's met verschillende nationale partnerorganisaties uitvoeren.

Via ons internationale netwerk monitoren we de situatie en beogen we humanitaire hulp te verlenen als daarvoor middelen beschikbaar komen.

We bidden voor de slachtoffers, de nabestaanden. We bidden voor de situatie, de landen en bevolkingsgroepen, en voor de besluitmakers. En we bidden voor shalom. 

Tearfund Nederland

Kwaliteitsstandaarden humanitaire hulp

Tearfund verleent humanitaire hulp op basis van vier principes:

  • Humaniteit betekent dat menselijk lijden moet worden aangepakt waar het zich ook voordoet, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
  • Neutraliteit betekent dat humanitaire hulp geen enkele partij in een gewapend conflict of ander geschil mag bevoordelen.
  • Onpartijdigheid betekent dat humanitaire hulp uitsluitend op basis van de behoefte mag worden verleend, zonder discriminatie.
  • Onafhankelijkheid betekent de zelfstandigheid in eigen keuzes van humanitaire doelstellingen ten opzichte van politieke, economische, militaire of andere doelstellingen.

 

Deze principes zijn leidend. Zij vormen bij elke interventie de grondbeginselen voor het ontwerp, de voortgangscontrole, evaluatie, het leren en de verantwoording van onze humanitaire hulpverlening in iedere context.

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Gerelateerde content
The Green Line
Lees meer
12 november 2023

The Green Line

Tearfund gelooft dat armoede veroorzaakt wordt als gevolg van de gebrokenheid. God biedt door het werk van Christus herstel: [...]
Lees meer
Kinderen schuilen in het gebouw van de kerk na de aardbeving
Nieuws
Lees meer
16 augustus 2023

Syrië: een half jaar na de aardbevingen

In februari werd het grensgebied bij Syrië en Turkije opgeschrikt door twee forse aardbevingen. Dankzij de steun van vele [...]
Lees meer
Noodhulp aardbeving syrie
Nieuws
Lees meer
21 maart 2023

Noodhulp in Syrië: dit deed Tearfund met jouw gift

Afgelopen februari werden Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen, de ergste sinds 1939. De impact is enorm: meer [...]
Lees meer
Aleppo verwoest door zware aardbeving
Nieuws
Lees meer
20 februari 2023

Opnieuw aardbeving in Turkije en Syrië: dit doet Tearfund voor de slachtoffers

Turkije en Syrië zijn 6 februari getroffen door twee zware aardbevingen, en op 20 februari vond opnieuw een forse aardbeving [...]
Lees meer
Aardbeving Syrië/Turkije
Lees meer
9 februari 2023

Collecteer voor noodhulp in Syrië

Turkije en Syrië zijn getroffen door twee zware aardbevingen. Tearfund slaat met het Christelijk Noodhulpcluster de handen [...]
Lees meer
Landbouwproject Syrië (Shutterstock beeld: vermelden!)
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2022

Een goede oogst helpt de honger in Syrië stoppen

Na elf jaar oorlog is Syrië uitgeput. Van de mensen die het land niet hebben verlaten leeft 90% onder de armoedegrens. Heel [...]
Lees meer
Syrië
Verhaal
Lees meer
4 december 2021

Brenger van vrede

Denk aan Syrië, en je denkt hoogstwaarschijnlijk aan oorlog. Niet bepaald het land waar je als westerling graag heen gaat. [...]
Lees meer
Beiroet heeft hulp nodig
Lees meer
23 december 2020

Collecteer voor noodhulp in Beiroet

Lees meer
Groep mensen in Libanon, Beiroet
Verhaal
Lees meer
13 augustus 2020

Noodhulp in Beiroet: zo is de kerk een schuilplaats

In alle chaos die de explosie in Beiroet achterlaat, staan lokale kerken op. Ze komen samen met onze partner in Libanon in [...]
Lees meer