De training is erop gericht om hen te laten ontdekken wat ze eigenlijk al tot hun beschikking hebben

Debora Suparni: ‘Zo’n tien jaar geleden werden we als organisatie uitgenodigd om samen met Tearfund Nederland in Cambodja een aantal plaatsen te bezoeken waar lokale kerken werden toegerust. Het werd een tiendaags bezoek en we waren onder de indruk van de resultaten die we zagen. Ook al was dit een momentopname en hadden we niet echt volledig zicht op het proces, het feit dat er een positieve impact uitging van de lokale kerk op de gemeenschap was ons wel helder. Mensen waren enthousiast en bij veel mensen was de levenstandaard toegenomen. Geïnspireerd gingen we terug naar huis en om te kijken hoe wij de kerken in ons eigen land op eenzelfde manier konden gaan toerusten.’ 

Hoe zijn jullie begonnen?

‘We waren ons uiteraard bewust dat onze context anders is dan die van Cambodja. Dat land is voornamelijk boeddhistisch, terwijl in Indonesië 86% van de bevolking moslim is. Christenen vormen hier een minderheid en om die reden worden ze vaak anders behandeld. Zo ben je beperkt in hoe je de zondagse diensten kunt organiseren en is het lastiger om bouwvergunningen voor kerken of voor publieke activiteiten te verkrijgen. Daarnaast komt het voor dat gebedshuizen worden beschadigd. Het afgelopen decennium hebben we meer dan 200 van dit soort meldingen ontvangen. 

Voor ons is dit een extra sterke motivatie om altijd voor de kerken klaar te staan, om hen weerbaar te maken. Niet alleen zodat ze zich staande weten te houden, maar ook om vanuit een sterkere positie om te zien naar hun omgeving. Een belangrijke sleutel is de verandering van `zero naar hero’, zoals wij dat noemen.’

Debora Suparni tijdens een training van een kerk in Sumatra
Debora Suparni, directeur van onze partnerorganisatie in Indonesië

Wat bedoel je daarmee?

‘Heel veel kerken denken dat ze een ‘zero’ te zijn, nietsbetekenend. Ze zijn zich sterker bewust van wat ze niet hebben, dan van wat ze wel hebben. De training is erop gericht om hen te laten ontdekken wat ze eigenlijk al tot hun beschikking hebben. Dat is een omslag in denken, waardoor ze in staat zijn om echt impact op hun omgeving te hebben. Voor de training keken ze eerst naar anderen om hun projecten te financieren of om de problemen aan te pakken. Nu leren ze om hun afhankelijkheid te doorbreken en zijn ze zich steeds meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Ze dragen bijvoorbeeld actief bij aan de bouw van de kerk door gezamenlijk cement, ijzer, hout en zand te kopen. En kerkleden die het zich niet kunnen veroorloven, geven hun tijd en energie. Het besef dat iedereen iets heeft bij te dragen, maakt hen een hero in plaats van een zero!’

Hoe doe je dat in een omgeving waarin wantrouwend naar christenen wordt gekeken? 

‘Voordat de kerk aan de slag gaat, wordt ze zelf toegerust vanuit de Bijbel. De volgende stap is de training om uit te reiken naar hun omgeving. Maar het is inderdaad vaak lastig om iets als kerk op te pakken. Wat je daarom ziet, is dat de kerken aansluiting zoeken bij thema’s die eenvoudiger gezamenlijk met de gemeenschap opgepakt kunnen worden. Tijdens corona hielpen kerkleden in sommige plaatsen bij de verspreiding van voedselpakketten en zorgverlening. Er is op die manier een samenwerking met de lokale overheden ontstaan en dat heeft een bepaald vertrouwen gekweekt. Nu worden ze ook ingeschakeld bij het aanpakken van andere problemen in de samenleving. Een aantal kerken neemt nu deel aan projecten gericht op een schone en gezonde omgeving. Op een andere plek wordt specifiek omgezien naar mensen met een handicap, en weer elders worden kerkgebouwen gebruikt voor interreligieuze buurtbijeenkomsten en leeractiviteiten voor kinderen. Het zijn heel tastbare activiteiten die echt verschil maken en waardoor het de kerk lukt om haar plek in te nemen in de samenleving. Het heeft de relatie tussen christenen en moslims ook verbeterd.’

Je kunt de ander niet veranderen als je zelf niet veranderd bent

En er is inmiddels een heel netwerk van kerken ontstaan.

‘Ja, we zijn nu tien jaar bezig en we weten ons erg gezegend. We begonnen met tien kerken, en de impact van deze deelnemende kerken werd zichtbaar bij andere kerken. Zij hebben zich vervolgens bij ons gemeld met de vraag of zij ook getraind konden worden. Meerdere kerken maakten onderdeel uit van een synode, en zodoende werden de ervaringen daar gedeeld waardoor het zich steeds verder heeft uitgebreid. Er is nu een heel netwerk van kerken die elkaar inspireren door hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. We begonnen destijds dus met tien kerken in Midden-Java en nu is dat uitgegroeid naar een heel netwerk van 207 kerken verspreid over Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi en Papoea. Een aantal van hen is zelfs instaat om de training te verzorgen in andere kerken, zodat het netwerk van toegeruste kerken verder uitgebreid wordt.’ 

Maar niet alles gaat voorspoedig.

‘Nee, helaas niet. Het is soms een proces van vallen en opstaan. Bij het ontwikkelen of opstarten van nieuwe initiatieven geldt dat we niet altijd pasklare antwoorden of oplossingen hebben voor de uitdagingen die er zijn binnen de gemeenschap. Als kerk kan je je er wel voor inzetten, maar het gewenste resultaat is niet gegarandeerd. Dat is best lastig, omdat het een stuk vertrouwen bij de kerk wegneemt en dan moet je haast weer helemaal opnieuw beginnen om dat te herstellen. Tegelijkertijd: de kracht zit ‘m in de omslag in denken die de kerk door de training heeft doorgemaakt. 

In het verleden zijn een aantal kleine kerken in Jogjakarta door de gemeenschap beschadigd. Dit was ontzettend pijnlijk om te horen, maar we zien ook hoe sterk de kerk daar nu is geworden. Weet je, we leven hier in moeilijke omstandigheden, en om die aan te pakken moet je bij jezelf beginnen. Je kunt de ander niet veranderen als je zelf niet veranderd bent. Het begint in het klein, maar met een krachtige impact. Dat hoeft niet spectaculair te zijn, maar we zijn geroepen om verschil te maken. Ten diepste gaat het om van betekenis te zijn voor de ander.’

Help mee!

Help je mee ons netwerk van lokale kerken uit te breiden in landen die te maken hebben met (extreme) armoede? Deze aanpak zorgt voor een blijvende verandering in persoonlijke levens én in de hele gemeenschap. Zo maakt Tearfund een duurzaam verschil!

Iedere euro die je investeert in de lokale kerk maakt wel 7 euro los. En de impact daarvan is nog vele malen groter. Op die manier helpen we nog meer mensen zelf opstaan uit armoede. Doe je mee?
Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Kerk in Azië
Verhaal
Lees meer
24 juni 2024

Kerken die te maken hebben met uitsluiting en vervolging hebben onze steun hard nodig

In een aantal landen waar Tearfund werkt, is de kerk in de minderheid. Sterker: veel christenen hebben in die landen te maken [...]
Lees meer
Prossy uit Lwengo
Verhaal
Lees meer
6 juni 2024

Onderzoek wijst uit: de aanpak van Tearfund werkt!

Als jij 1000 euro mocht investeren om armoede aan te pakken, hoe zou jij die dan besteden? De bouw van een school? Een [...]
Lees meer
Otto de Bruijne
Verhaal
Lees meer
3 juni 2024

Otto de Bruijne: ‘De kerk vond Tearfund uit’

Wat motiveerde Tearfund om ervoor te kiezen om via de kerk te werken? Deze vraag legden wij voor aan Otto de Bruijne, [...]
Lees meer
Bizunesh Tearfund
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Bizunesh Dana uit Ethiopië: ‘Dankzij de kerk werden we betere partners en ouders’

In Ethiopië is er al jaren veel druk op voedselzekerheid. Er heerst schaamte voor het niet kunnen genereren van een inkomen [...]
Lees meer
Pastor Yusuf
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Pastor Yusuf: ‘We zijn als kerk uitgedaagd om onze rol in de gemeenschap op te pakken’

In het dorp Lwengo, in het zuidwesten van Oeganda, traint Tearfund de plaatselijke baptistengemeente. Wij spraken met pastor [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
8 mei 2024

Dit is mijn kerk

Meer dan 2,5 miljoen mensen gaan in Nederland regelmatig naar de kerk. Zij geloven niet alleen in Jezus, maar ook in het [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

Tearfund: samen met de kerk! Maar waarom eigenlijk?

Ken je dat: dat je een warm gevoel krijgt wanneer je denkt aan jouw kerkelijke gemeente? Een plek waar Gods liefde centraal [...]
Lees meer
Prossy uit Lwengo
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

'In mijn kerk strijden we samen tegen armoede'

‘Wie had gedacht dat koffie ervoor zou zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen gaan?’ Aan het woord is de Oegandese [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2024

Guido de Vries: ‘Wat wij kunnen doen, daar ligt onze verantwoordelijkheid’

Na 20 jaar in het buitenland werkzaam te zijn geweest, begon Guido de Vries op 1 mei 2023 als directeur van Tearfund [...]
Lees meer
Drie vrouwen werken op hun akker.
Verhaal
Lees meer
21 maart 2024

‘Als we ons verenigen, dan kunnen we veel meer bereiken’

In Zimbabwe leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Door de klimaatverandering vermindert de voedselzekerheid en [...]
Lees meer