Er is geen duidelijke regelgeving omtrent afvalverwerking

Wonen in de stank van andermans afval 

In 2016 startte Ulan in haar eigen stad Jos, de hoofdstad van de staat Plateau in het midden van Nigeria, Jos Green Centre. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid toen een toonaangevende jongerenbeweging in Nigeria die naar eigen woorden ‘passende alternatieve oplossingen biedt en zich inzet voor systeemverandering’. 

Al begon het klein. Zeven jaar terug had Ulan eigenlijk maar één doel voor ogen: een einde maken aan het afvalprobleem in Jos. Dit probleem is hier namelijk een van de belangrijkste oorzaken voor ongelijkheid. Ulan: ‘Het begint aan de consumptiekant. De arme populatie draagt nauwelijks bij aan het consumeren van in plastic verpakte producten, zoals water uit een flesje of cola uit een blikje. Die producten zijn simpelweg veel te duur voor deze groep. De rijkere populatie daarentegen consumeert juist heel veel van deze producten. Het merendeel van de producten die zij koopt is dan ook verpakt.

En al dat afval moet je ergens kwijt. Onze overheid kiest ervoor om deze grote hoeveelheden afval vlak naast de armere wijken te dumpen. Dit maakt dat de armere populatie onvrijwillig is komen te wonen en werken in de stank van andermans afval.’ Volgens Ulan is dit voorbeeld tekenend voor wat er in haar stad gebeurt. Toch snapt ze heel goed waarom het gebeurt. ‘In Jos is er geen duidelijke regelgeving omtrent afvalverwerking. Hierdoor stopt de productie niet en wordt het probleem steeds groter in omvang. Letterlijk. Met Jos Green Centre zoeken we naar manieren om deze grootschalige vervuiling tegen te gaan. Zo hebben we een plastic hub waar we plastic verzamelen en recyclen. Het gaat dan om zo’n 1.000 tot 2.000 kg plastic per maand.’

We moeten jongeren betrekken van begin tot eind

Aanmoediging

Naast het afvalprobleem speelt er nog een ander probleem in Jos: jeugdwerkloosheid. Voor Ulan was de link tussen die twee snel gelegd. ‘Met Jos Green Centre pakken we beide problemen aan. Met onze projecten creëren we steeds meer werkgelegenheid. Ik vind het daarbij belangrijk dat jongeren zelfstandig en op creatieve en innovatieve wijze aan de slag kunnen met het recyclen van afval. Hun eigen ideeën en suggesties zijn hierbij onmisbaar. Dat is ook de manier waarop we jongeren warm kunnen krijgen voor het maken duurzame keuzes. We moeten hen van begin tot eind betrekken. Zo krijgen ze voorafgaand aan onze werkzaamheden een uitgebreide workshop. Samen met de deelnemende jongeren beginnen we met een heroriëntatie op bestaande normen en waarden. Dit doen we door in gesprek te gaan over levensstijl en over een verantwoorde manier van leven.

Ik ben ervan overtuigd dat Nigeriaanse jongeren over veel kwaliteiten beschikken, maar om daar iets van te zien moeten we hen wel aanmoedigen er iets mee te doen. Helaas staan onze jongeren nog te vaak in kwaad daglicht. Regelmatig zijn ze de zondebok als het gaat om maatschappelijke problemen, zoals cybercriminaliteit, fraude en corruptie. Het is belangrijk dat ze weten dat ze dit imago zélf kunnen veranderen.’

Volgens Ulan zou er veel meer aandacht uit moeten gaan naar het werkloosheidsprobleem. ‘Jongeren kunnen na het afronden van hun studie vaak geen baan vinden en mogen niet meepraten over de problemen die er spelen in het land. Logisch dat ze zich niet gehoord voelen. Door hen een duidelijke rol te geven kunnen we van Nigeria een mooier land maken.’

Nigeria heeft één van de jongste populaties ter wereld

Leiders van de toekomst 

De speciale aandacht voor jongeren heeft nog een tweede reden. ‘Het zal niet lang meer duren voor het leiderschap in ons land overgedragen wordt aan de jongere generatie. Op dit moment is meer dan de helft van de volledige populatie in Nigeria jonger dan 19 jaar. Daarmee heeft Nigeria één van de jongste populaties ter wereld. Tegelijk zijn er op dit moment weinig kansen voor jongeren. En dat terwijl onderwijs en maatschappelijke ontwikkeling juist nu zo belangrijk is.

Met Jos Green Centre hebben we gemerkt dat steeds meer jongeren de urgentie voelen om wat te doen aan de problemen in de stad. Natuurlijk hebben we nog geen invloed op macroniveau, maar we kunnen wel heel veel betekenen op kleinere schaal. In Nigeria is dat vooral binnen families. Onze samenleving is namelijk sterk gericht op de aandacht voor familie en gezin. Verschillende jongeren die deelnemen aan onze programma’s sporen hun ouders dan ook aan om zorgvuldiger om te gaan met afval. Als de normen en waarden binnen deze families veranderen, dan zullen die op termijn ook binnen de samenleving in haar geheel veranderen.’

Productief bezig zijn voedt de ziel

Betekenisvol werk

Wat Ulan verraste aan het werken met jongeren was het gemeenschapsgevoel dat het opleverde. ‘Jongeren zijn op zoek naar verbondenheid. Met andere jongeren, met hun familie en met het land. Het is daarom belangrijk dat ze weten dat hun bijdrage ertoe doet, dat hun werk betekenisvol is. Josh Green Centre bleek hen dit gevoel te kunnen bieden door hen duidelijke verantwoordelijkheden toe te wijzen. Productief bezig zijn voedt de ziel. Voor veel jongeren is Josh Green Centre dan ook als thuis gaan voelen. De deuren staan altijd open. We zijn hier ook om geld te verdienen, maar de verbondenheid die het brengt is misschien nog wel veel waardevoller. Voor de jongeren zelf en voor Nigeria.’

Wil je Ulan live horen spreken? 

Kom dan op 21 oktober naar Groengelovig. Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. 

Bestel nu kaarten

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.
Gerelateerde content
Martine Vonk
Verhaal
Lees meer
28 september 2023

Wie verdient volgens jou de Martine Vonk prijs?

Tot vrijdag 6 oktober 2023 kun jij mensen en organisaties nomineren die zich inzetten voor een zorgzame omgang met de [...]
Lees meer
Bossen (shutterstock)
Verhaal
Lees meer
6 september 2023

Waarom duurzaamheid elke dag belangrijk is

Afgelopen dinsdag was het, zoals elke eerste dinsdag van september, Duurzame Dinsdag. Op deze dag krijgen honderden [...]
Lees meer
UlanGarbaMatta_2023.jpg
Verhaal
Lees meer
5 september 2023

Ulan: 'De kerk moet aansturen op een duurzame levensstijl'

Hoe krijg je kerken en overheden warm voor het maken vaan duurzame keuzes? In gesprek met Ulan Garba Matta, oprichtster [...]
Lees meer
Cornelis de Schipper
Blog
Lees meer
4 september 2023

Armoedebestrijding is niet enkel een project in het buitenland

Nederland vraagt per jaar meer van de aarde dan er beschikbaar is. Het is een berekening van het Global Footprint netwerk [...]
Lees meer
Rozemarijn van 't Einde
Verhaal
Lees meer
21 augustus 2023

Rozemarijn van ’t Einde: ‘Groen leven is geen doel op zich’

Rozemarijn van ’t Einde is theoloog en als geestelijk verzorger verbonden aan het Leger des Heils. Ze is gedreven door [...]
Lees meer
Inspired Individual Uddhar
Verhaal
Lees meer
14 augustus 2023

Van afvalraper naar bakkersvrouw: Uddhar helpt vrouwen op weg uit armoede

Grote veranderingen beginnen vaak bij individuen die op kleine schaal andere keuzes maken. We komen ze overal tegen en [...]
Lees meer
Afval upcyclen
Verhaal
Lees meer
9 augustus 2023

Upcycling: 5x creatief doen met ‘afval’

Afval weggooien, hoe moeilijk kan het zijn? Heel moeilijk, als je beseft wat voor leuke dingen je allemaal kunt maken van [...]
Lees meer
Econoom Paul Schenderling over eerlijk consumeren
Verhaal
Lees meer
8 augustus 2023

Paul Schenderling: `Meer impact door minder te consumeren'

`Ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben hoe het echt met de aarde gesteld is.’ Econoom Paul Schenderling [...]
Lees meer
Ruth Valerio tijdens The Justice Conference
Verhaal
Lees meer
16 juli 2023

Ruth Valerio: 'Gods schepping omvat meer dan ik dacht'

Waarom zou je je als christen druk maken om klimaatverandering? In gesprek met theoloog Ruth Valerio die werkt voor [...]
Lees meer
Don Ceder, Tweede-Kamerlid ChristenUnie
Blog
Lees meer
19 juni 2023

Don Ceder over wat bedrijven, politiek én consumenten kunnen doen tegen onrecht

Onze nieuwe columnist Don Ceder maakt zich als Tweede Kamerlid sterk voor een wet die rechtvaardig en duurzaam ondernemen [...]
Lees meer