1. De vlag kon uit in Cambodja en de Filipijnen

In 2020 is ons werk in Cambodja en de Filipijnen beëindigd. We zijn in beide landen op het punt gekomen dat wij niet meer nodig zijn omdat we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een nieuwe manier van werken. Matthijs van Pijkeren, projectleider Azië, over dit goede nieuws: ‘De kerk is met de gemeenschap op zoek gegaan hoe ze haar eigen problemen met eigen middelen kan aanpakken. Daar zien we nu de vruchten van. Er is een internationale beweging van kerken met mensen die deze aanpak hebben ontdekt en blijven toepassen. Zij gaan daar verder mee, ook zonder onze financiële steun. Onze rol is om het netwerk in Cambodja te verbinden aan wat er elders in de regio gebeurt, bijvoorbeeld in Indonesië. Natuurlijk zullen we actief zijn als er een ramp gebeurt, maar voor de rest gaat het prima zonder ons.’

2. We boden ruim 69.000 mensen hulp in Bangladesh

Bangladesh heeft ieder jaar te maken met natuurgeweld en overstromingen. Samen met onze lokale partners en kerken ondersteunden we in 2020 circa 21.700 meest kwetsbare mensen in risicovolle gemeenschappen met het starten van onder andere kleinschalige bedrijvigheid, veehouderij, organische landbouw en visserij. Daarnaast ontwikkelden we samen met de gemeenschappen waarschuwingssystemen voor noodweer of overstromingen, waardoor men tijdig kan evacueren. 144 kerken zijn ondersteund in het ontwikkelen van een visie op de ontwikkeling van de gemeenschappen en hun betekenisvolle rol daarin. In 2020 hebben we circa 48.000 Rohingya vluchtelingen bereikt met psychosociale hulp voor de verwerking van trauma’s. Daarnaast is er gezorgd voor solarlampen zodat mensen in het donker nog veilig over straat kunnen. Samen met betaalde krachten uit het kamp verzorgden we de aanleg, het onderhoud, de reparatie, het schoonmaken en het legen van toiletunits.

3. We bereikten 32.417 mensen met de Veertigdagenkalender

Ook in 2020 gaven we weer een veertigdagenkalender uit om bewustwording te creëren over hoe je een eerlijke en bewuste levensstijl in de praktijk brengt. Dit jaar was het thema Bergopwaarts. In de kalender stond elke week een ontmoeting op een berg tussen een Bijbels personage en God centraal. God laat op de berg zien wie Hij is (IK BEN) en deze ontmoetingen zijn levensveranderend voor de betrokkenen. In de veertigdagentijd gaan we via de kalender de uitdaging aan om God écht te ontmoeten. De weekverhalen zijn als een routekaart om kennis te maken met God, Zijn liefde en Zijn gerechtigheid.

13.736
kalenders verkocht
32.417
lezers bereikt
7,7
gemiddelde waardering

4. We boden hulp (na de explosie) in Libanon

Op 4 augustus 2020 vond een enorme explosie plaats in de Libanese hoofdstad Beiroet. Zo’n 300.000 mensen werden getroffen, tienduizenden huizen werden onbewoonbaar en officieel zijn meer dan 200 mensen om het leven gekomen. Libanon kampte al met een diepe crisis, waardoor COVID-19 een crisis bovenop andere grote spanningen en moeilijkheden in het land veroorzaakte.

In de eerste twee maanden na de explosie lag het accent op tijdelijke opvang van gezinnen, het uitdelen van warme maaltijden en psychosociale hulpverlening. Vanaf oktober werden via meer dan 20 lokale kerken hygiënekits en winterartikelen uitgedeeld aan circa 8.650 mensen (incl. vluchtelingen en migranten). De hygiënekits bevatten onder meer bleekmiddel, zeep, handreinigingsmiddel, allesreiniger, waspoeder, poetsdoe - ken, rubberen handschoenen, maskers en een COVID-19 preventiefolder. De winterartikelen zorgen voor warmte en bescherming tegen de kou tijdens het winterseizoen en bestonden o.a. uit dekens, matrassen, jassen, kachels en subsidie voor brandstof. Deze hulp was een aanvulling op de uitgebreide voedselhulp van MERATH in het grotere gebied rond Beiroet en de lopende voedselhulpprogramma’s in het hele land.

5. Jullie haalden ruim € 53.000 euro op met The Climb

Met The Climb, de sportiefste challenge in lockdown, beklommen 146 mensen thuis hun trap om geld in te zamelen voor het Corona Noodhulpfonds. Het aantal traptreden was vertaald naar de hoogte van de Vaalserberg, de Alpe d’Huez of de Mont Blanc. Deze werden bedwongen en 2.306 supporters gaven gul: de opbrengst was maar liefst € 53.067. Het bedrag is gebruikt om voedselpakketten, water en zeep uit te delen, om voorlichting te geven en medische hulp te verlenen aan mensen die lijden onder de coronacrisis.

Lees ons jaarverslag 2020

Benieuwd naar verhalen en resultaten over wat Tearfund vorig jaar ondernam om armoede en onrecht tegen te gaan? Lees ons jaarverslag hier!

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.