Roep om hulp

De roep om hulp klinkt al langer. In het afgelopen jaar zijn de oogsten keer op keer mislukt en veel vee is, met name door de droogte, gestorven. Daarnaast werd de voedselzekerheid verstoord door verschillende overstromingen en sprinkhanenplagen. Naar verwachting krijgen we dit jaar te maken met de ergste hongersnood in veertig jaar tijd.

Het verhaal van Emilienne (Madagaskar)

Emilienne is 28 jaar en moeder van acht kinderen. In de afgelopen periode werd het bijna onmogelijk om haar kinderen van eten te voorzien. Landbouw is het belangrijkste middel van bestaan voor haar en haar gezin, maar door de droogte is de opbrengst van het land niet meer voldoende.

Emilienne: ‘Onze gewassen zijn regelmatig vernietigd door droogte en wind. Soms moesten we het doen met één maaltijd per dag. Als er écht te weinig was dan sloeg ik mijn eigen maaltijd over en gaf ik het beetje dat er wel was aan mijn kinderen. Kortgeleden hebben we ons dorp noodgedwongen verlaten, op zoek naar een plek waar cactussen groeiden. Het was namelijk de enige optie die nog over was: onze kinderen voeden met cactusbladeren.’ Het duurde niet lang voordat ook deze vorm van voedselvoorziening ontoereikend bleek.

Dankzij de hulp die Emilienne ontving via de Dutch Relief Alliance kan ze nu haar gehele gezin weer van drie maaltijden per dag voorzien. ‘Hoewel ik mij nog steeds zorgen maak over de toekomst, ben ik enorm dankbaar dat ik mijn kinderen weer van voldoende eten kan voorzien. Van het geld dat we als gezin hebben ontvangen, ga ik binnenkort pluimvee kopen. Op die manier kan ik een kleine boerderij starten en weer wat inkomen genereren.’

Afbeelding
Emilienne Madagaskar
Emelienne tijdens de voedseldistributie.

Samenwerking

Op het gebied van noodhulp werkt Tearfund samen met de Dutch Relief Alliance (DRA), een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties. Dit samenwerkingsverband is opgezet om gezamenlijk noodhulpprogramma's uit te voeren en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen zorgen we dat het geld voor noodhulp effectief wordt besteed bij langdurige crisissen en snel beschikbaar is bij acute rampen. Op dit moment is Tearfund betrokken bij twee noodhulpprogramma's, één in Kenia en één in Ethiopië.

Help mee!

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.
Gerelateerde content
Hongersnood dreigt in Oost-Afrika door stijgende graanprijzen
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Wereldwijde voedselcrisis

Vanuit Oost-Afrika, het Midden-Oosten en Azië wordt de noodklok geluid: er heerst een wereldwijde voedselcrisis. Door de [...]
Lees meer
Vrouwen Zuid-Soedan
Verhaal
Lees meer
24 mei 2022

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen in Zuid-Soedan

De situatie in Zuid-Soedan is zeer zorgelijk. Op dit moment leeft zo’n 80% van de bevolking onder de armoedegrens en in [...]
Lees meer
Ecobricks
Verhaal
Lees meer
18 mei 2022

Hoe Regina met plastic afval drie vliegen in één klap vangt

Ze wordt door haar dorpsgenoten ook wel ‘moeder kringloop’ genoemd: Regina uit Masaka, Oeganda. Omdat ze het liefst álles wat [...]
Lees meer
Tigray
Verhaal
Lees meer
19 mei 2022

Hoe verleen je humanitaire hulp in een gebied dat volledig ontwricht is?

Sinds november 2020 heerst er in Tigray, Ethiopië, een gewapend conflict tussen de landelijke en regionale overheden. Een [...]
Lees meer
Oeganda moeder - kind
Verhaal
Lees meer
15 mei 2022

Slachtoffer van misbruik wordt Inspired Individual

Vandaag, 15 mei, is het de International Dag van het Gezin, een dag uitgeroepen door de Verenigde Naties. Met deze dag wil de [...]
Lees meer
Afrikaanse kerk
Verhaal
Lees meer
6 mei 2022

Wat wij kunnen leren van de kerk in Afrika

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? In gesprek met Harry van Wieren, een van de sprekers [...]
Lees meer