Dowan uit Oeganda
Dowan ziet de oogsten keer op keer mislukken.

Dowan Apalopus (68): “Mijn familie leeft al generaties lang van de landbouw. We verbouwen gewassen voor ons eigen voedsel maar ook om te verkopen op de plaatselijke markt. Het gaf ons wat extra inkomen en dat kunnen we goed gebruiken. Samen met mijn vrouw heb ik ook de zorg voor onze vijf kleinkinderen. Twaalf jaar geleden verhuisden we van een dorp zo´n 10 kilometer van waar we nu wonen. De grond raakte daar uitgeput en hier hadden we iets meer mogelijkheden. 

De impact van klimaatverandering werd voor mij zo’n vijf jaar geleden echt zichtbaar. De regenseizoenen werden grilliger, onvoorspelbaar en intensiever. Een groot gedeelte van de oogst werd weggespoeld en van dat overbleef, brandde een groot gedeelte weg in de felle zon. Vorig jaar verslechterde de situatie en dit jaar is zo mogelijk nog erger. We hadden gezaaid voor de nieuwe oogst maar de regen is de afgelopen maanden uitgebleven.

Velen hier uit de buurt zijn inmiddels vertrekken naar elders, in de hoop dat het daar beter zal zijn. Dat zijn wel vaak de mensen die sterker zijn, die daar de kracht voor hebben. Wij blijven hier en leven op dit moment van de geboden noodhulp. We beseffen maar al te goed dat dat geen blijvende oplossing is.” 

Klimaatverandering

Tearfund praat vaak over het klimaat. Waarom? Omdat we in de landen waar wij werken de directe en rampzalige gevolgen van klimaatverandering zien. In deze landen zijn miljarden mensen afhankelijk van hun eigen oogst. Klimaatverandering heeft lange periodes van droogte, overstromingen, modderstromen en hagelbuien tot gevolg, waardoor oogsten steeds vaker mislukken. Mensen slaan op de vlucht, omdat ze in hun thuisland niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.

Onrechtvaardigheid

Ons consumptiegedrag verhoogt de uitstoot van broeikasgassen, verstoort natuurlijke ecosystemen en put natuurlijke hulpbronnen uit. De meest welvarende landen veroorzaken verreweg de meeste uitstoot van broeikasgassen. De armsten op aarde dragen het minst bij aan klimaatverandering maar ondervinden de grootste impact ervan! En zo is klimaatverandering dus ook een zaak van (on)rechtvaardigheid. De hoogste tijd om maximaal in te zetten op het stoppen van klimaatverandering en onze naaste te hulp te schieten. Het is fantastisch dat we in de kerk vaak praten over naastenliefde. Dus is de kerk ook dé plek om het over klimaatverandering te hebben. Vind jij dat ook? Roep dan de kerken van Nederland op om het wat vaker over het klimaat te hebben! 

Petitie: Mag het in de kerk wat vaker over het klimaat gaan?

In Oeganda gaan nog veel meer mensen, net als Dowan, gebukt onder de gevolgen van klimaatverandering. Tearfund vindt de kerk bij uitstek de plek om het daarover te hebben. Want naastenliefde is óók zorgdragen voor Gods schepping. Wij geloven dan ook dat we invloed kunnen uitoefenen op deze rampzalige ontwikkelingen door te leren leven van genoeg.

Teken de petitie

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Gerelateerde content
Reinier vd Berg
Blog
Lees meer
1 november 2023

Hoe Black Friday mij weer aanzette tot denken over onze economie

Op 24 november dit jaar is het Black Friday. Vroeger kenden we hooguit zwarte zaterdag als de ANWB sprak over de drukste [...]
Lees meer
Theodoor Meedendorp tijdens een dienst in Hoop voor Noord
Verhaal
Lees meer
18 oktober 2023

Hoe de kerk hoopvol kan blijven in de strijd tegen klimaatverandering

Last van schuldgevoel als het gaat over jouw duurzame keuzes? Volgens voorganger Theodoor Meedendorp kan de kerk een [...]
Lees meer
Klimaatverandering zorgt voor droogte
Nieuws
Lees meer
17 oktober 2023

Petitie rondom kerk en klimaatverandering maakt veel los

Tearfund startte een petitie om meer aandacht binnen de kerk te vragen voor het klimaat. De organisatie ziet bewustwording [...]
Lees meer
Droogte in beeld
Verhaal
Lees meer
11 oktober 2023

Petitie: Mag het in de kerk wat vaker over het klimaat gaan?

De afgelopen vier weken tekenden 2.059 Nederlanders de petitie van Tearfund om kerken op te roepen het vaker over het klimaat [...]
Lees meer
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Jessy (60), wearing a shiny aqua top, stands in a maize field. Her village has been badly affected by hunger, flooding, poor crops, deforestation, and poor
Blog
Lees meer
4 oktober 2023

Waarom er geen tijd meer is voor klimaatcynisme

'We kunnen er al lang niet meer omheen. Klimaatverandering. De wereld warmt snel op en de gevolgen worden steeds duidelijker [...]
Lees meer
Geopende Bijbel
Verhaal
Lees meer
25 september 2023

De Schepper, de mens en de schepping

Dat de Bijbel geen concreet stappenplan voor klimaatbeleid heeft, klopt. Zelfs het aspect ontzag voor de schepping komt [...]
Lees meer