Geen rocket science

Op zich is het geen rocket science. Vandaar dat wetenschappers al meer dan 150 jaar geleden waarschuwden voor de gevolgen van het massaal gebruiken van fossiele brandstoffen als kolen. Pas later gingen we ook olie en gas op een als maar verder toenemende schaal gebruiken. In fossiele brandstoffen zit veel koolstof opgeslagen. Eigenlijk is dat koolstof van levende organismen die in de prehistorie de aarde bevolkten. Onder hoge druk in de aardbodem zijn de restanten van dat leven heel geleidelijk veranderd in olie, kolen en gas. De mens jaagt deze brandstoffen er nu in een mum van tijd doorheen. Bij het verbranden van kolen, olie en gas komt de koolstof vrij in de vorm van koolzuurgas. Dat is CO2. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie begon, al met ruim 50% gestegen. 

Opwarming in rap tempo

CO2 is een broeikasgas. Het komt van nature voor in de atmosfeer maar neemt nu dus snel toe door de mens. Het molecuul kan warmtestraling goed vasthouden terwijl het zonlicht ongehinderd door laat. Hierdoor houdt onze planeet steeds meer warmte vast. De wereld warmt op. En in geologisch perspectief gaat dat historisch snel. 

Inmiddels is de aarde met ruim 1,2 graden opgewarmd sinds halverwege de vorige eeuw. Dat klinkt misschien als weinig maar het is gigantisch veel. De gevolgen gaan veel en veel verder dan dat het op aarde gemiddeld ruim 1 graad warmer is dan 70 jaar geleden. Ten eerste warmt het niet overal even snel op. Richting de Noordpool vinden we gebieden zoals Spitsbergen waar het al 4 graden is opgewarmd. Ook in het hooggebergte blijkt de opwarming sneller te gaan. Op zich is dat niet eens zo vreemd. Op een warmere noordpool of Alpentop verdwijnt er meer sneeuw en ijs. Daardoor wordt er minder zonlicht weerkaatst naar de ruimte, en kan de opwarming extra versnellen. Het is een soort kettingreactie. 

Weersextremen

De opwarming heeft grote gevolgen voor het alledaagse weer. Bij warmer weer verdampt er meer water. En kan lucht bovendien meer vocht bevatten. Dit komt tot uiting in neerslag. Het regent niet vaker, maar als het regent valt er wel meer dan vroeger. In Nederland zien we het aantal zware buien (piekbuien) snel toenemen. Maar in ons goed georganiseerde land kunnen we de overlast meestal (nog) redelijk binnen de perken houden. Al ging het twee zomers geleden in Zuid Limburg wel helemaal mis! De andere kant van de medaille is, dat droge perioden in ons land meetbaar droger en heter worden. Maar ook daar kunnen we ons meestal nog redelijk tegen wapenen. In een kurkdroge zomer wassen we misschien zelfs gewoon de auto met kostbaar drinkwater! Een ander gevolg van de opwarming is, dat ijskappen en gletsjers steeds sneller smelten. Het smeltwater belandt in zee en dus stijgt de zeespiegel. Inmiddels staat het water wereldwijd al ruim 20 centimeter hoger. Maar zelfs tegen de stijgende zee kunnen we ons nog altijd vrij goed beschermen met dammen, dijken en deltawerken.

Impact op alles wat leeft

Hoe anders is dat allemaal voor de arme mensen in ontwikkelingslanden. Daar zijn de gevolgen van klimaatverandering vergelijkbaar en vaak zelfs erger. Meer droogte en hitte, vaker overstromingen, en in kustgebieden de stijgende zeespiegel. Maar daar ontbreekt het aan mogelijkheden om zich voldoende te wapenen tegen het extremere weer. Dit alles heeft impact op vrijwel alles wat leeft, en dus ook op land- en tuinbouw. Honger en dorst worden een nog grotere bedreiging als de wereld verder opwarmt. 

Klimaatonrecht

En zo is klimaatverandering dus ook een zaak van (on)rechtvaardigheid. De meest welvarende landen veroorzaken verreweg de meeste uitstoot van broeikasgassen. De armsten op aarde dragen het minst bij aan klimaatverandering maar ondervinden de grootste impact ervan! De hoogste tijd om maximaal in te zetten op het stoppen van klimaatverandering en onze naaste te hulp te schieten.

Afbeelding
earfund-ambassadeur Reinier van den Berg

Over Reinier van den Berg

Reinier van den Berg is meteoroloog en klimaatwetenschapper. Waarom vindt hij het belangrijk om ambassadeur van Tearfund te zijn? "We moeten beseffen dat we met ons gedrag klimaatverandering veroorzaken en dat de meest kwetsbaren ter wereld hier het meest onder lijden. Wanneer wij niet onze verantwoordelijkheid nemen, dan is dit een rechtvaardigheidsprobleem. Tearfund helpt deze mensen om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen dragen, én stimuleert daarnaast een duurzame levensstijl hier in Nederland en daarom wil ik me graag als ambassadeur aan de organisatie verbinden."

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.
Gerelateerde content
Don Ceder portret 2022 - door Ruben Timman.jpg
Blog
Lees meer
13 november 2023

Zullen we stoppen met het dehumaniseren van de ander?

Volgens Don Ceder verandert er iets wanneer je iemand écht in de ogen aan durft te kijken. Menselijke waardigheid is [...]
Lees meer
Reinier vd Berg
Blog
Lees meer
1 november 2023

Hoe Black Friday mij weer aanzette tot denken over onze economie

Op 24 november dit jaar is het Black Friday. Vroeger kenden we hooguit zwarte zaterdag als de ANWB sprak over de drukste [...]
Lees meer
Theodoor Meedendorp tijdens een dienst in Hoop voor Noord
Verhaal
Lees meer
18 oktober 2023

Hoe de kerk hoopvol kan blijven in de strijd tegen klimaatverandering

Last van schuldgevoel als het gaat over jouw duurzame keuzes? Volgens voorganger Theodoor Meedendorp kan de kerk een [...]
Lees meer
Mislukte oogsten als gevolg van klimaatverandering
Verhaal
Lees meer
17 oktober 2023

Wat als klimaatverandering je dwingt om te verhuizen, maar je dat niet kunt?

Tearfund praat vaak over het klimaat omdat we in de landen waar wij werken de directe en rampzalige gevolgen van [...]
Lees meer
Klimaatverandering zorgt voor droogte
Nieuws
Lees meer
17 oktober 2023

Petitie rondom kerk en klimaatverandering maakt veel los

Tearfund startte een petitie om meer aandacht binnen de kerk te vragen voor het klimaat. De organisatie ziet bewustwording [...]
Lees meer
Droogte in beeld
Verhaal
Lees meer
11 oktober 2023

Petitie: Mag het in de kerk wat vaker over het klimaat gaan?

De afgelopen vier weken tekenden 2.059 Nederlanders de petitie van Tearfund om kerken op te roepen het vaker over het klimaat [...]
Lees meer
Overstroming.jpg
Blog
Lees meer
9 oktober 2023

Je hoeft niet zo 'groen' te zijn om het te hebben over klimaatverandering

Je kent vast wel zo iemand – iemand die hartstochtelijke monologen kan afsteken over ondergrondse schimmelnetwerken; iemand [...]
Lees meer
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 oktober 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Geopende Bijbel
Verhaal
Lees meer
25 september 2023

De Schepper, de mens en de schepping

Dat de Bijbel geen concreet stappenplan voor klimaatbeleid heeft, klopt. Zelfs het aspect ontzag voor de schepping komt [...]
Lees meer
Burendag tuinieren
Verhaal
Lees meer
20 september 2023

Burendag: dit kun jij vandaag (en de rest van het jaar) doen voor jouw buurt

Zaterdag 23 september is het weer Burendag. In onze projecten werken wij via lokale kerken en lokale gemeenschappen. En met [...]
Lees meer