contact met religieuze partijen helpt bij het krijgen van een meer volledig perspectief op de wereld

Een paar jaar geleden bracht ik een nacht door in een dorp op de helling van een vulkaan op Java, Indonesië. De vulkaan sliep, maar mijn veronderstellingen ontploften. Ik dacht dat ik te gast was in een gemeenschap van moslims die allemaal hetzelfde geloofden en die hun hele leven al moslims waren. Bovendien leefde ik in de veronderstelling dat religie een te gevoelig onderwerp zou zijn dat je maar beter kon vermijden. De realiteit confronteerde me echter met mijn eigen, onjuiste aannames.

Ik verbleef bij Muljo en ik zat op een gegeven moment samen met hem en zijn goede vriend Kamayati op een bank. Muljo vertelde over hoe hij in een boeddhistisch gezin was opgegroeid, moslim was geworden en dat hij nu tot een bepaalde sekte binnen de islam behoorde. Die gemeenschap was onlangs aangevallen door andere moslims die hen als afvallig beschouwden. Zijn vriend Kamayati was eerst christen, maar nu een ‘gewone moslim’. 
Is er dan dus ruzie tussen jullie twee?, vroeg ik. ‘Nee, wij leven in vrede, wij vechten niet met elkaar!’ Toen kwam hun vriend Daniel bij ons zitten ik vroeg hem naar zijn geloof. Hij vertelde dat hij vroeger moslim was, maar nu de voorganger is van een pinkstergemeente in het dorp hier iets verderop. Mijn mond viel open van verbazing en terwijl ik de mannen aankeek, lachten ze. Deze drie vrienden werken en leven samen en spreken over hun geloof. Is dat geen gevoelig onderwerp dat beter te vermijden is? Is dit een vulkaan die gegarandeerd gaat uitbarsten? Nee, zeiden ze: ‘Religie gaat niet over vechten.’

Natuurlijke, wereldwijde netwerk

Tearfund heeft 50 jaar ervaring in het werken via lokale kerken, christelijke organisaties en individuen op het gebied van humanitaire hulp, structurele ontwikkeling en belangenbehartiging. Als christelijke organisatie is het werken met deze partijen een logisch gevolg van onze identiteit. Het is ons natuurlijke, wereldwijde netwerk. 
Maar: waarom zouden ook ambassades, overheden en seculiere ngo’s rekening moeten houden met religie? Het antwoord op die vraag is volgens mij evengoed logisch: omdat het aangaan van contact met religieuze partijen helpt bij het krijgen van een meer volledig perspectief op de wereld. 

Onderzoek naar de rol van religie

Voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking is religie een wezenlijk onderdeel van hun leven. In die mate zelfs dat het 'seculiere' Westen, waar religies steeds minder aanwezig zijn, eerder als uitzondering dan regel kan worden gezien. De laatste decennia is er een toename in belangstelling vanuit de wetenschappelijke hoek voor de rol van religie in duurzame ontwikkeling, internationale politiek en diplomatie. Daarnaast zijn er recentelijk verschillende publicaties verschenen die met name de kloof tussen religieuze en niet-religieuze partijen proberen te overbruggen. Op basis van onderzoek en onze eigen praktijk is het belangrijk om de complexiteit van religie te erkennen en dus ook de rol die religieuze organisaties en leiders hebben op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
Maar de ontmoeting met Muljo, Kamayati en Daniel op de vulkaan laat ook zien dat religie geen statisch, eendimensionaal gegeven is. Zo wordt het vaak gezien in de publieke opinie, maar religie verandert en ontwikkelt, is complex, context gebonden en tot op zekere hoogte individueel.

Begrip

Het helpt om interesse te hebben in deze complexiteit en in nuances. Als je individuen, groepen of organisaties vraagt naar hun geloof of wereldbeeld, raak je meestal de kern van hun identiteit. En zelfs als in het begin die gesprekken misschien moeilijk zijn, is het altijd de moeite waard om de ander te willen begrijpen.
Tearfund doet dat in al haar werk, onder andere in landen waar veel spanning is tussen groepen en minderheden. Het Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) is een samenwerkingsverband van 50 maatschappelijke organisaties die werken in zeven landen waaronder Ethiopië, Irak, Mali en Nigeria. Dit internationale, interreligieuze consortium, waar ook Tearfund deel van uitmaakt, voert een vijfjarig programma uit, via onder meer lokale kerken en moskeen gericht op vreedzaam samenleven. Wat deze alliantie echter samenbrengt, is de bereidheid om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren, de ander serieus te nemen. Want religie is geen gevoelig onderwerp dat je maar beter kunt vermijden. Het gaat over vrede, en niet over vechten.

Matthijs van Pijkeren is teamleider Azië bij Tearfund.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Conflict Midden-Oosten
Blog
Lees meer
8 januari 2024

'Verhalen en beelden met elkaar blijven delen'

Agnes Schaafsma is adviseur vredesopbouw bij Tearfund. Vanwege die rol vroeg haar omgeving de afgelopen weken hoe zij [...]
Lees meer
Kalongo Rwabikanga kerst
Verhaal
Lees meer
29 november 2023

Kalongo verloor 13 familieleden op een dag: 'Boos blijven is niet het antwoord'

Waar hoop jij op deze kerst? Misschien wel op vallende sneeuwvlokjes, een goed gevulde tafel vol familie en vrienden, of [...]
Lees meer
Inwoners van het dorp Lengabo in Oost-Congo
Verhaal
Lees meer
16 november 2023

‘Ik heb ontdekt dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan vrede’

Bovenstaande uitspraak is van één van de deelnemers aan ons project in Congo. Tearfund werkt in gebieden die te maken hebben [...]
Lees meer
De stad Goma in Congo - DRC
Verhaal
Lees meer
15 november 2023

Bouwen aan vrede in Congo: een wonder in een complexe omgeving

In een aantal landen werken wij aan vredesopbouw. Zo ook in de Democratische Republiek Congo, waar Ildephonse Niyokindi [...]
Lees meer
Opvang in een Congolese kerk
Verhaal
Lees meer
13 november 2023

Kerk-zijn in situaties van crisis of conflict

Als lokale kerk omzien naar je omgeving en verandering brengen, dat is een belangrijk uitgangspunt van Tearfund. En we zien [...]
Lees meer
The Green Line
Lees meer
12 november 2023

The Green Line

Tearfund gelooft dat armoede veroorzaakt wordt als gevolg van de gebrokenheid. God biedt door het werk van Christus herstel: [...]
Lees meer
Oeganda samenkomst Ogongora
Verhaal
Lees meer
3 juli 2023

De cruciale rol van de kerk bij vredesopbouw

Dat Tearfund gelooft in de kracht van de lokale kerk, wist je waarschijnlijk wel! Maar dat we zelfs van de kerk op aan kunnen [...]
Lees meer
Riziki en Elisee
Verhaal
Lees meer
24 mei 2023

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van de [...]
Lees meer
Interreligieuze samenwerking
Verhaal
Lees meer
29 April 2021

Religie als ‘motor van verandering’ voor meer vrede en gelijkheid

Religieuze gemeenschappen kunnen een motor van verandering in de samenleving zijn, onder meer door geweld en discriminatie [...]
Lees meer