Drs. L.C. (René) van de Kieft, voorzitter 
Directeur/bestuurder Welstand 

Drs. J.C. (Hans) Valkenburg, lid auditcommissie 
Partner bij cq* Interim Managers en Organisatieadviseurs 

Ds. G.A. (Gerbram) Heek 
Predikant GKV Buitenpost 

A.M.L. (Annemieke) Buwalda-van Diepen MSc 
Zelfstandig organisatieadviseur / data-analist 

Drs. M. (Marco) Wiltjer, voorzitter auditcommissie 
Directeur Klant & Markt van Enexis Netbeheer B.V. 

D.G.M. (Don) Ceder
Advocaat & fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam

Drs. L.T. (Leon) van den Dool 
Senior Manager adviesgroep Binnenlands Bestuur bij PwC Advisory N.V.  

Drs. O.C. (Olger) van Dijk 
MT-lid Democratie en Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs. E.C. (Carlinke) Jansen 
MA communicatiespecialist en coach