Maak met jouw kerk deel uit van een verandering over de hele wereld door regelmatig te bidden voor en te geven aan ons werk. 

Tearfund werkt via lokale kerken aan duurzame verandering. In onze aanpak begint het veranderingsproces bij het openen van de bijbel. Vervolgens gaat de gehele gemeenschap de aanwezige problemen in kaart brengen en zoeken naar een passende aanpak met middelen die al voor handen zijn. Op die manier zijn gemeenschappen zélf eigenaar. Dat is duurzaamheid: mensen niet afhankelijk laten zijn van hulp van buitenaf. Deze aanpak passen wij al jaren toe. En het werkt!

Collectematerialen downloaden

Werken via de lokale kerk levert een hoog rendement op

Enorme impact

Aan de hand van Bijbelstudies en trainingen ontdekken mensen hoe waardevol ze zijn en wat ze zelf kunnen doen met de middelen die lokaal beschikbaar zijn. Ze gaan met andere ogen naar zichzelf, elkaar en hun omgeving kijken en worden zich bewust van hun rol en mogelijkheden in het brengen van verandering. Het zorgt voor een vernieuwde mindset en tegelijk krijgen mensen door de trainingen ook de vaardigheden en tools om actie te ondernemen. Het is een aanpak die mensen en gemeenschappen in staat stelt om volledig tot bloei te komen en armoede en onrecht samen aan te pakken. Dat onze aanpak via de lokale kerk enorme impact heeft, wordt ook aangetoond door een onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De resultaten zijn indrukwekkend! Lees het hier!

Doet jouw kerk ook mee? 

Met een collecte per jaar helpt jouw gemeente een lokale kerk om een blijvend verschil te maken! Zet jouw kerk Tearfund ook op het collecterooster? We hebben diverse collectematerialen om je te helpen bij het houden van een collecte. 

Afbeelding
QR Tearfund - Collecte voor kerken

Collectematerialen

  1. Collectefilm (1 min) - Bekijk het hier
  2. PowerPoint-presentatie – Download het hier.
  3. Collecte-aankondiging - Download hier een tekst voor mededeling in de dienst, nieuwsbrief, kerkblad of website.
  4. Tikkie QR-code – Gebruik deze link delen en/of deze afbeelding.

Dit korte collectefilmpje licht toe hoe wat Tearfund doet. Bekijk het hier.

Meer informatie

Heb je vragen of heb je meer informatie nodig? Neem gerust contact ons op via kerken@tearfund.nl of 030 - 696 96 00.

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Stichting Tearfund Nederland of via onze donatiepagina

Gerelateerde content
Bizunesh Tearfund
Verhaal
Lees meer
16 mei 2024

Bizunesh Dana uit Ethiopië: ‘Dankzij de kerk werden we betere partners en ouders’

In Ethiopië is er al jaren veel druk op voedselzekerheid. Er heerst schaamte voor het niet kunnen genereren van een inkomen [...]
Lees meer
Oeganda - kerk
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

Tearfund: samen met de kerk! Maar waarom eigenlijk?

Ken je dat: dat je een warm gevoel krijgt wanneer je denkt aan jouw kerkelijke gemeente? Een plek waar Gods liefde centraal [...]
Lees meer
Prossy uit Lwengo
Verhaal
Lees meer
2 mei 2024

'In mijn kerk strijden we samen tegen armoede'

‘Wie had gedacht dat koffie ervoor zou zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen gaan?’ Aan het woord is de Oegandese [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2024

Guido de Vries: ‘Wat wij kunnen doen, daar ligt onze verantwoordelijkheid’

Na 20 jaar in het buitenland werkzaam te zijn geweest, begon Guido de Vries op 1 mei 2023 als directeur van Tearfund [...]
Lees meer
Drie vrouwen werken op hun akker.
Verhaal
Lees meer
21 maart 2024

‘Als we ons verenigen, dan kunnen we veel meer bereiken’

In Zimbabwe leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Door de klimaatverandering vermindert de voedselzekerheid en [...]
Lees meer
Mira de Boer
Blog
Lees meer
7 februari 2024

Kijken, kijken, maar niet zien: onzichtbaar onrecht

Of ik weleens wakker lig van onrecht… Gelukkig lig ik ’s nachts niet vaak wakker. Maar toen ik jaren geleden samen met mijn [...]
Lees meer
Jurjen ten Brinke
Blog
Lees meer
7 februari 2024

Holy discontent: mijn heilig ongenoegen

Het is iets om echt buikpijn van te krijgen: jonge mensen met karakter, talent en kwaliteiten, die níet tot bloei komen door [...]
Lees meer
Lokale kerk in Indonesie
Verhaal
Lees meer
30 augustus 2023

Training van kerken in Indonesië: van zero naar hero

We zien het elke keer weer: het tot bloei brengen van gemeenschappen via de lokale kerk werkt! Eén van de personen die dat [...]
Lees meer
Sutarno met zijn gezin voor hun nieuwe huis met stenen muren
Verhaal
Lees meer
22 augustus 2023

Een krachtig netwerk van kerken in Indonesië

De lokale kerk die verschil maakt in haar omgeving is bijzonder krachtig. Een netwerk van kerken die elkaar ondersteunen [...]
Lees meer
Jurjen ten Brinke
Blog
Lees meer
21 augustus 2023

Lokale kerk zorgt voor blijvende verandering

Tearfund gelooft in de kracht van de plaatselijke kerk. We zien de enorme impact van de kerk wanneer zij zich inzet voor haar [...]
Lees meer